தொழில்நுட்பச் செய்திகள்
யூ.பி.ஐ லைட்

இந்தியாவில் சிறிய அளவு பண பரிவர்த்தனைகளுக்கு வருகிறது புதிய சேவை

Update: 2022-03-19 06:37 GMT
ரூ.200 முதல் ரூ.2000 வரையிலான பரிவர்த்தனைகளை இதில் செய்ய முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
யூ.பி.ஐ மூலம் பணம் அனுப்புபவர்களுக்கு யூ.பி.ஐ லைட் என்ற அம்சத்தை என்.பி.சி.ஐ அமைப்பு அறிமுகம் செய்யவுள்ளது.

இந்த யூ.பி.ஐ லைட் அம்சத்தின் மூலம் சிறிய அளவிலான பண பரிவர்த்தனைகளை செய்ய முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போது யூ.பி.ஐ சேவையை வழங்கும் அனைத்து நிறுவனங்களும் யூ.பி.ஐ லைட் தேர்வையும் வழங்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த யூ.பி.ஐ லைட்டில் ஆன்லைன் வாலட் தரப்படும். பயனர்கள் வங்கி கணக்கிலிருந்து வாலட்டில் பணத்தை வைத்துகொண்டு சிறிய அளவிலான பரிவர்த்தனைகளை செய்யலாம். ரூ.200 முதல் ரூ.2000 வரையிலான பரிவர்த்தனைகளை இதில் செய்ய முடியும்.

தற்போது யூபிஐ சேவையை இணையம் இல்லாமலே செய்யும் வசதி அறிமுகமாகியுள்ள நிலையில், யூ.பி.ஐ லைட் சேவையை இணையத்தில் மட்டுமே செய்ய முடியும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Tags:    

Similar News