தோஷ பரிகாரங்கள்

ஆடி மாதத்தில் கோனியம்மனுக்கு ஏற்ற வேண்டிய நெய்தீபம் எண்ணிக்கையும்... தீரும் பிரச்சனையும் ...

Published On 2023-07-26 05:28 GMT   |   Update On 2023-07-26 05:28 GMT
  • கோனியம்மனுக்கு நெய்தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது சிறப்பு.
  • எத்தனை விளக்குகளை ஏற்றி வழிபட்டால் என்னென்ன பலன்கள் கிட்டும் என்று பார்க்கலாம்.

கோனியம்மனுக்கு நெய்தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது சிறப்பு. அதில் எத்தனை விளக்குகளை ஏற்றி வழிபட்டால் என்னென்ன பலன்கள் கிட்டும் என்பது பற்றி இப்போது பார்க்கலாம்:

2 விளக்கு- குடும்பம் மேன்மைபெறும்.

3 விளக்கு- எடுத்த காரியத்தில் வெற்றி கிட்டும்.

4 விளக்கு- நற்கல்வி, உடல் ஆரோக்கியம் கிட்டும்.

5 விளக்கு- விநாயகர் அருள் கிடைக்கும்.

6 விளக்கு- நோய்கள் குணமாகும்.

7 விளக்கு- திருமணத்தடை நீங்கும்.

8 விளக்கு- மாங்கல்ய பலம் கூடும்.

9 விளக்கு- நவக்கிரக பிணிகள் நொடியில் அகலும்.

10 விளக்கு- தொழில் மேன்மை பெறும். கடன் தொல்லைகள் அகலும்.

11 விளக்கு- செய்தொழிலில் லாபம் கிட்டும். போட்டியில் வெற்றி வசப்படும்.

12 விளக்கு- ஜென்மராசியில் உள்ள தோஷங்கள் நீங்கும்.

13 விளக்கு- பில்லிசூனியபாவம் விலகும்.

14 விளக்கு- குலதெய்வபலம், சந்தான பலன் கிடைக்கும்.

15 விளக்கு- வழக்கில் வெற்றி வசப்படும்.

16 விளக்கு- வாழ்வில் 16 செல்வங்களும் கிட்டும்.

17 விளக்கு- வாகனம், வண்டி யோகம் கிடைக்கும்.

27 விளக்கு- நட்சத்திர தோஷம் நீங்கும்.

48 விளக்கு- தொழில் வளரும், பயம் நீங்கும்.

108 விளக்கு- நினைத்த காரியம் நடக்கும்.

508 விளக்கு- தீராத திருமண தோஷங்கள் அகலும்.

1008 விளக்கு- சகல சவுபாக்கியங்களும் கிட்டும்.

Tags:    

Similar News