என் மலர்

  ஸ்லோகங்கள்

  பைரவர்
  X
  பைரவர்

  தேய்பிறை அஷ்டமி அன்று சொல்ல வேண்டிய ஸ்ரீகால பைரவர் 1008 போற்றி

  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  ஸ்ரீகால பைரவர் 1008 போற்றியை தினமும் அல்லது தேய்பிறை அஷ்டமி வரும் நாட்களில் ஜபிப்போம்.. சகல கர்மாக்களிலிருந்தும் விடுபட்டு வளமோடும், நலமோடும் வாழ்வோம்!!!
  ஓம் கால பைரவனே போற்றி
  ஓம் லோகவல்லபனே போற்றி
  ஓம் காளிநாயகனே போற்றி
  ஓம் காளிப்பிரியனே போற்றி
  ஓம் வெள்ளி உடையோனே போற்றி
  ஓம் பூதங்களுக்குத் தலைவனே போற்றி
  ஓம் தீர்த்தராசனே போற்றி
  ஓம் புனிதமானவனே போற்றி
  ஓம் தேவர்களின் தலைவனே போற்றி
  ஓம் தனம் தருபவனே போற்றி 10

  ஓம் நதிகளின் புண்ணியனே போற்றி
  ஓம் புகழ் உடையோரே போற்றி
  ஓம் செல்வமே போற்றி
  ஓம் பவ்யப்ரியனே போற்றி
  ஓம் ஆசை ஒழிப்பவனே போற்றி
  ஓம் பரமாத்மா ஆனவனே போற்றி
  ஓம் மல்லப்ரியனே போற்றி
  ஓம் மனுவே போற்றி
  ஓம் ரம்ய மூர்த்தியே போற்றி
  ஓம் வனங்களின் தலைவனே போற்றி 20

  ஓம் சித்தாந்த வல்லபனே போற்றி
  ஓம் சதியின் கேசவனே போற்றி
  ஓம் எல்லாம் ஆனவனே போற்றி
  ஓம் எங்கள் நாயகனே போற்றி
  ஓம் வீரனே போற்றி
  ஓம் காளிநாதனே போற்றி
  ஓம் சிறந்த புருசனானவனே போற்றி
  ஓம் யோகத்தின் தலைவனே போற்றி
  ஓம் ஆத்மாவில் உள்ளவனே போற்றி
  ஓம் நாகராசனே போற்றி 30

  ஓம் தினகரனே போற்றி
  ஓம் தயையே போற்றி
  ஓம் தீரனே போற்றி
  ஓம் சர்வமும் ஆனவனே போற்றி
  ஓம் அன்பின் வளர்ச்சியே போற்றி
  ஓம் ஈஸ்வரனின் தோற்றமே போற்றி
  ஓம் பூதவிநாசகனே போற்றி
  ஓம் வடிவே போற்றி
  ஓம் மந்தரனே போற்றி
  ஓம் ஒளிச்சேர்க்கையே போற்றி 40

  ஓம் அமரப்பிரபுவே போற்றி
  ஓம் விருப்பங்களின் தலைவா போற்றி
  ஓம் பிரஜாபதியே போற்றி
  ஓம் சிந்துநதித் தலைவனே போற்றி
  ஓம் சூர்யபதியே போற்றி
  ஓம் ஆராதிப்பவனே போற்றி
  ஓம் விருட்சம் அளிப்பவனே போற்றி
  ஓம் தைத்யேஸ்வரனே போற்றி
  ஓம் காளிகாதனே போற்றி
  ஓம் கோரநாதனே போற்றி 50

  ஓம் தலைச்சடை உடையோய் போற்றி
  ஓம் இயக்கத்தின் காரணனே போற்றி
  ஓம் மகா தபசியே போற்றி
  ஓம் ஒளிச்சுடரே போற்றி
  ஓம் தயை உடையாய் போற்றி
  ஓம் தனேஸ்வரனே போற்றி
  ஓம் நதிகளின் தலைவனே போற்றி
  ஓம் அன்பின் இருப்பிடமே போற்றி
  ஓம் வேதங்களுக்குத் தலைவனே போற்றி
  ஓம் பூதபதியே போற்றி 60

  ஓம் தர்மத்தின் தலைவனே போற்றி
  ஓம் அறிவின் வடிவே போற்றி
  ஓம் மல்லகாய போற்றி
  ஓம் மனத்துக்கரசே போற்றி
  ஓம் மகா வீர்யனே போற்றி
  ஓம் வனப்பிரபுவே போற்றி
  ஓம் சிந்தையே போற்றி
  ஓம் ரவிக்கதிரே போற்றி
  ஓம் சித்தி அளிப்பவரே போற்றி
  ஓம் பிரபாகரனே போற்றி 70

  ஓம் திவாகரனே போற்றி
  ஓம் காளி நந்தவர்ணனே போற்றி
  ஓம் கனாந்தகனே போற்றி
  ஓம் தரணிக்கு அதிபதியே போற்றி
  ஓம் பரணிக்கு அதிபதியே போற்றி
  ஓம் அணுவிலும் உள்ளவனே போற்றி
  ஓம் சூரியனே போற்றி
  ஓம் செல்வக் கோடானே போற்றி
  ஓம் வள்ளலே போற்றி
  ஓம் மந்திரவடிவானவனே போற்றி 80

  ஓம் பரம் பொருளே போற்றி
  ஓம் பலம் உடையவனே போற்றி
  ஓம் பூத நாயகனே போற்றி
  ஓம் மேதாப் பிரியனே போற்றி
  ஓம் மந்திரத் தலைவனே போற்றி
  ஓம் மல்லிகா சுந்தரமானாய போற்றி
  ஓம் யாமம் ஆனவனே போற்றி
  ஓம் இலக்குமீதரனே போற்றி
  ஓம் உக்கிரமானவனே போற்றி
  ஓம் சுராதீசனே போற்றி 90

  ஓம் சேவாப் பிரியனே போற்றி
  ஓம் சாகரனே போற்றி
  ஓம் நாதப்பிரியனே போற்றி
  ஓம் வீரவந்தியனே போற்றி
  ஓம் காளியின் தலைவனே போற்றி
  ஓம் கனமூர்த்தியே போற்றி
  ஓம் சனகனே போற்றி
  ஓம் யாக புருசனே போற்றி
  ஓம் திடமானவனே போற்றி
  ஓம் தீட்சாகரனே போற்றி 100

  ஓம் தீனங்களைக் காப்பவனே போற்றி
  ஓம் தீரத்தலைவனே போற்றி
  ஓம் வெற்றிகளைத் தருபவனே போற்றி
  ஓம் பார்வதி நாதனே போற்றி
  ஓம் பலபத்ரனே போற்றி
  ஓம் பூதேசனே போற்றி
  ஓம் மோகனனே போற்றி
  ஓம் மந்திரமே போற்றி
  ஓம் கைமாலை அணிந்தவனே போற்றி
  ஓம் சகலமும் அருள்பவனே போற்றி 110

  ஓம் சப்த வடிவமே போற்றி
  ஓம் கற்பகத் தருவே போற்றி
  ஓம் குதிரை தலைவனே போற்றி
  ஓம் சேவிக்கப்படுபவனே போற்றி
  ஓம் இனிய பேச்சுடையவனே போற்றி
  ஓம் பீதி அகற்றுபவனே போற்றி
  ஓம் தேவ முதல்வனே போற்றி
  ஓம் காளியின் தனமே போற்றி
  ஓம் என்றும் இருப்பவனே போற்றி
  ஓம் கருணைக்கடலே போற்றி 120

  ஓம் காப்பவனே போற்றி
  ஓம் காரியத்தின் தலைவனே போற்றி
  ஓம் திவாகரனே போற்றி
  ஓம் அறக்கடவுளே போற்றி
  ஓம் பூமிக்கரசே போற்றி
  ஓம் காசிக்குத் தலைவனே போற்றி
  ஓம் பார்வதீ ரமணனே போற்றி
  ஓம் காலதேசம் கடந்தவனே போற்றி
  ஓம் முக்குண உருவே போற்றி
  ஓம் மூவுலகிற்கரசே போற்றி 130

  ஓம் மேதாவியே போற்றி
  ஓம் மாலதீ நாயகா போற்றி
  ஓம் உமை ஒரு பாகமே போற்றி
  ஓம் செல்வ நாயகனே போற்றி
  ஓம் சாதனனே போற்றி
  ஓம் இனிமையின் உருவே போற்றி
  ஓம் இனிப்பினை அருள்பவனே போற்றி
  ஓம் அகர முதலானவனே போற்றி
  ஓம் பைரவனே போற்றி
  ஓம் பலிப்ரியனே போற்றி 140

  ஓம் காளி இதய ஞானமே போற்றி
  ஓம் வாட்டமில்லா முகத்தவனே போற்றி
  ஓம் மக்கள் நோய் தீர்ப்பவனே போற்றி
  ஓம் காப்புடையாய் போற்றி
  ஓம் வரங்கள் மிகத் தருபவனே போற்றி
  ஓம் பகலோனே போற்றி
  ஓம் செல்வம் அருள்பவனே போற்றி
  ஓம் தீரருக்கு இறைவனே போற்றி
  ஓம் நதீஸ்வரனே போற்றி
  ஓம் பார்வதியின் இதயநாதனே போற்றி 150

  ஓம் பலம் தருபவனே போற்றி
  ஓம் ஆதியானவனே போற்றி
  ஓம் ஈடு இணை இல்லாதவனே போற்றி
  ஓம் மந்தர நாயகனே போற்றி
  ஓம் மாலதிப்பூ விரும்புவனே போற்றி
  ஓம் மாயை ஆனவனே போற்றி
  ஓம் நாவின் சுவையே போற்றி
  ஓம் கோரியது கொடுப்பவனே போற்றி
  ஓம் சூலம் ஏந்தியவனே போற்றி
  ஓம் விளக்காய் ஒளிர்பவனே போற்றி 160

  ஓம் பிறப்பை அழிப்பவனே போற்றி
  ஓம் பெருவாழ்வு அளிப்பவனே போற்றி
  ஓம் பிழைகளைப் பொறுப்பவனே போற்றி
  ஓம் நான்முகன் தலைவனே போற்றி
  ஓம் சராசரம் உடையவனே போற்றி
  ஓம் மக்களின் தலைவனே போற்றி
  ஓம் இதயநாதனே போற்றி
  ஓம் தாவரம் ஆனவனே போற்றி
  ஓம் தவத் தெய்வமே போற்றி
  ஓம் செல்வ ஒளியோனே போற்றி 170

  ஓம் பூமிநாதனே போற்றி
  ஓம் பார்த்தனனால் பூசிக்கப்பட்டவனே போற்றி
  ஓம் தூயவனே போற்றி
  ஓம் வணக்கத்திற்குரியவனே போற்றி
  ஓம் ஒலியின் ஓசையே போற்றி
  ஓம் உயர்வுகள் தருபவனே போற்றி
  ஓம் மானம் உடையாய் போற்றி
  ஓம் கோள்களின் தலைவா போற்றி
  ஓம் சிற்றின்பம் அற்றவனே போற்றி
  ஓம் மேன்மைக்குரியவனே போற்றி 180

  ஓம் திறமைசாலியே போற்றி
  ஓம் காங்கேயன் தந்தையே போற்றி
  ஓம் நிறைவினைத் தருபவனே போற்றி
  ஓம் தெய்வத்தின் தெய்வமே போற்றி
  ஓம் தீமைகள் அழிப்பவனே போற்றி
  ஓம் அற்புத உருவே போற்றி
  ஓம் வழி நடத்துபவனே போற்றி
  ஓம் அழகிய வடிவானவனே போற்றி
  ஓம் ஆனந்தச் சிலையே போற்றி
  ஓம் அடியாந்த காவலனே போற்றி 190

  ஓம் மகா நாதனே போற்றி
  ஓம் யமி தேவனே போற்றி
  ஓம் ஓங்கியவனே போற்றி
  ஓம் நினைத்ததைத் தருபவனே போற்றி
  ஓம் கங்காதரனே போற்றி
  ஓம் சதி நாதனே போற்றி
  ஓம் நிம்மதி அருள்பவனே போற்றி
  ஓம் உன்னத தெய்வமே போற்றி
  ஓம் காளிகா ரமணனே போற்றி
  ஓம் கண முதல்வனே போற்றி 200

  ஓம் நாதங்கள் உள்ளவனே போற்றி
  ஓம் தல சோதியே போற்றி
  ஓம் செல்வ ராசனே போற்றி
  ஓம் உலக நாதனே போற்றி
  ஓம் பாண்டவனே போற்றி
  ஓம் பூதங்கள் உடையவனே போற்றி
  ஓம் தக்கன தருபவனே போற்றி
  ஓம் தருமத்தின் தலைவனே போற்றி
  ஓம் மகேசனே போற்றி
  ஓம் மனம் அருள்பவனே போற்றி 210

  ஓம் மானிடர்த்தலைவனே போற்றி
  ஓம் வெற்றியின் ஈசனே போற்றி
  ஓம் பாராட்டுக்குரியவனே போற்றி
  ஓம் திவ்யம் ஆனவனே போற்றி
  ஓம் தேவர்களின் தலைவனே போற்றி
  ஓம் கொற்றக் குடையோனே போற்றி
  ஓம் நீதி பூசிப்பவனே போற்றி
  ஓம் வீரத்தலைவனே போற்றி
  ஓம் நாகர் இறைவனே போற்றி
  ஓம் உலகினைக் காப்பவனே போற்றி 220

  ஓம் மோகமானவனே போற்றி
  ஓம் மந்தரனே போற்றி
  ஓம் மல்லனே போற்றி
  ஓம் உலகைக் காப்பவனே போற்றி
  ஓம் உயிரினும் உயிரே போற்றி
  ஓம் வன வடிவானவனே போற்றி
  ஓம் கருணையின் கடலே போற்றி
  ஓம் தேவர்கள் வணங்கும் தெய்வமே போற்றி
  ஓம் உடமைகள் தருபவனே போற்றி
  ஓம் தேவர்களின் தலைவனே போற்றி 230

  ஓம் குரூரனே போற்றி
  ஓம் ஆனந்தம் தருபவனே போற்றி
  ஓம் ஆசைகள் அற்றவனே போற்றி
  ஓம் வில்லும் வாளும் உடையவனே போற்றி
  ஓம் வில்லிபுத்தூரானே போற்றி
  ஓம் தாமிரமே போற்றி
  ஓம் குணமெனும் குன்றே போற்றி
  ஓம் பூ இதழில் பிறந்தவனே போற்றி
  ஓம் செல்வம் உடையாய் போற்றி
  ஓம் விண்ணவர் தலைவனே போற்றி 240

  ஓம் பூமியைக் காப்பவனே போற்றி
  ஓம் நாகராசனே போற்றி
  ஓம் பீம சேனனே போற்றி
  ஓம் சற்குணனே போற்றி
  ஓம் அனைத்துமானவனே போற்றி
  ஓம் மோட்சம் அளிப்பவனே போற்றி
  ஓம் கண்களின் ஒளியே போற்றி
  ஓம் கனக மாமணியே போற்றி
  ஓம் அன்பருக்கு அன்பே போற்றி
  ஓம் அனைவருக்கும் அருள்பவனே போற்றி 250

  ஓம் செல்வத்தின் நிதியே போற்றி
  ஓம் தத்துவத் தலைவனே போற்றி
  ஓம் குருநாதனே போற்றி
  ஓம் ஈசானனே போற்றி
  ஓம் காமத்தை வென்றவனே போற்றி
  ஓம் பழங்களை ஏற்பவனே போற்றி
  ஓம் வெற்றி அடைந்தவனே போற்றி
  ஓம் வெற்றியின் காரணனே போற்றி
  ஓம் ஓங்கார உருவே போற்றி
  ஓம் மனத்தை வென்றவனே போற்றி 260

  ஓம் பூவடிவானவனே போற்றி
  ஓம் ஸ்ரீமானே போற்றி
  ஓம் தலைவனே போற்றி
  ஓம் முதலோனே போற்றி
  ஓம் நாகத் தலைவனே போற்றி
  ஓம் பயங்கர வடிவானவனே போற்றி
  ஓம் மஞ்சலாயனே போற்றி
  ஓம் மேதாவியே போற்றி
  ஓம் மோட்சம் காப்பவனே போற்றி
  ஓம் சொர்ணம் கொடுப்பவனே போற்றி 270

  ஓம் ராமனே போற்றி
  ஓம் வேணுப்பிரியனே போற்றி
  ஓம் சித்தரில் உள்ளவனே போற்றி
  ஓம் திருமாளிகைத் தேவனே போற்றி
  ஓம் சச்சித்தனே போற்றி
  ஓம் சூரர்களின் தலைவனே போற்றி
  ஓம் பூதங்களின் தலைவனே போற்றி
  ஓம் வெற்றிச் செல்வனே போற்றி
  ஓம் விசிஷ்டனனே போற்றி
  ஓம் ஞானமே போற்றி 280

  ஓம் உயிர்களுக்கு இறைவனே போற்றி
  ஓம் உயிர்களைத் தாங்குபவனே போற்றி
  ஓம் டங்க நாயகனே போற்றி
  ஓம் சமநிலை ஆனவனே போற்றி
  ஓம் எங்கும் நிறைந்தவனே போற்றி
  ஓம் செல்வத்தரசே போற்றி
  ஓம் பூமியைக் காப்பவனே போற்றி
  ஓம் பார்த்தனனைக் காத்தவனே போற்றி
  ஓம் கோவிலைக் காப்பவனே போற்றி
  ஓம் ஒளிவீசும் ஒளியே போற்றி 290

  ஓம் தியானத்தின் தலைவா போற்றி
  ஓம் தூய தீபம் ஏற்பவனே போற்றி
  ஓம் தேனும் பழமும் ஏற்பவனே போற்றி
  ஓம் முழு முதற் பொருளே போற்றி
  ஓம் வேள்விப் பொருளே போற்றி
  ஓம் வாம வல்லபனே போற்றி
  ஓம் சகல கலா வல்லபனே போற்றி
  ஓம் அன்பின் ஊற்றே போற்றி
  ஓம் ஏழைகளின் துணையே போற்றி
  ஓம் இரக்கமிக்கோனே போற்றி 300

  ஓம் கம்பீரமானவனே போற்றி
  ஓம் ஓளிப்பிழம்பே போற்றி
  ஓம் குமாரனே போற்றி
  ஓம் விருத்தனே போற்றி
  ஓம் உலக நாயகனே போற்றி
  ஓம் உயிர்களின் நாதனே போற்றி
  ஓம் வேள்வித் தலைவனே போற்றி
  ஓம் பள்ளி அணைப் பரமனே போற்றி
  ஓம் தலத்தின் தலைவனே போற்றி
  ஓம் தனஞ்சயனே போற்றி 310

  ஓம் உலகப் பிரியனே போற்றி
  ஓம் பழம் பொருளே போற்றி
  ஓம் ஆண்களின் தலைவனே போற்றி
  ஓம் பலிப்பிரபுவே போற்றி
  ஓம் மகத்தானவனே போற்றி
  ஓம் எண்ணத்தின் எண்ணமே போற்றி
  ஓம் மதுரனே போற்றி
  ஓம் மூல முதல் ஆனவனே போற்றி
  ஓம் வேள்வியின் இறைவா போற்றி
  ஓம் வளங்களின் தலைவா போற்றி 320

  ஓம் குளிர்ச்சியே போற்றி
  ஓம் வீரத் தலைவா போற்றி
  ஓம் காக்கப் பிறந்தவனே போற்றி
  ஓம் ஞான மயமே போற்றி
  ஓம் சித்த ராசனே போற்றி
  ஓம் நீரால் பூசிக்கப்படுபவனே போற்றி
  ஓம் சிவனே போற்றி
  ஓம் கடலரசனே போற்றி
  ஓம் கருணைக் கடலே போற்றி
  ஓம் பனிமலை அரசே போற்றி 330

  ஓம் இமயத்தரசே போற்றி
  ஓம் எங்களின் சிந்தையே போற்றி
  ஓம் மோக மூர்த்தியே போற்றி
  ஓம் மானம் காப்பவனே போற்றி
  ஓம் மனோகரனே போற்றி
  ஓம் சய சய ஒளியே போற்றி
  ஓம் பலிதானம் விரும்புபவனே போற்றி
  ஓம் பாவங்களைப் போக்குபவனே போற்றி
  ஓம் திருவடி முதலே போற்றி
  ஓம் உலக நாயகனே போற்றி 340

  ஓம் செல்வப்ரியனே போற்றி
  ஓம் பூ அழகனே போற்றி
  ஓம் எங்கும் நிற்பவனே போற்றி
  ஓம் உயிர்களின் உயிரே போற்றி
  ஓம் முக்கட் சுடரே போற்றி
  ஓம் தூய சித்தமே போற்றி
  ஓம் பரமானந்தமே போற்றி
  ஓம் மகாபலம் உடையவனே போற்றி
  ஓம் தெய்வக் கடலே போற்றி
  ஓம் பேரொளியின் பேரொளியே போற்றி 350

  ஓம் திருவிளையாட்டு உடையவனே போற்றி
  ஓம் பாலனே போற்றி
  ஓம் ருத்ரனே போற்றி
  ஓம் கபாலனே போற்றி
  ஓம் கொற்றக் கொடையோனே போற்றி
  ஓம் வெற்றி அளிப்பவனே போற்றி
  ஓம் டங்கேசனே போற்றி
  ஓம் நிலையான ஞானமே போற்றி
  ஓம் மலர்களின் மனமே போற்றி
  ஓம் செல்வம் தருபவனே போற்றி 360

  ஓம் பூமியின் கேள்வனே போற்றி
  ஓம் ஆத்ம நாதனே போற்றி
  ஓம் பக்திக்குரியவனே போற்றி
  ஓம் பலிராசனே போற்றி
  ஓம் அகந்தை அழிப்பவனே போற்றி
  ஓம் மகேஸ்வரனே போற்றி
  ஓம் மங்கள நாதனே போற்றி
  ஓம் பிச்சை ஏற்றவனே போற்றி
  ஓம் பிரபஞ்ச ஆத்மாவே போற்றி
  ஓம் இந்திரனுக்கு அரனே போற்றி 370

  ஓம் மீன் பிடித்தவனே போற்றி
  ஓம் கங்கையைத் தாங்கியவனே போற்றி
  ஓம் தீரம் உடையவனே போற்றி
  ஓம் சமுத்திரத்தின் தலைவா போற்றி
  ஓம் ஒளிவீசுபவனே போற்றி
  ஓம் கேடகப் பிரியனே போற்றி
  ஓம் வீரியனே போற்றி
  ஓம் மலையைக் காத்தவனே போற்றி
  ஓம் சீறும் சிவனே போற்றி
  ஓம் கணங்களின் தலைவனே போற்றி 380

  ஓம் குணங்களின் தலைவா போற்றி
  ஓம் கணங்கள் உடையவனே போற்றி
  ஓம் தூயவனே போற்றி
  ஓம் ஆத்மாவில் மறைந்தவனே போற்றி
  ஓம் எட்டெட்டு உருவானவனே போற்றி
  ஓம் பூத நாயகனே போற்றி
  ஓம் எண்ணில் அடங்கா குணமே போற்றி
  ஓம் ஆத்மாக்களின் கூட்டமே போற்றி
  ஓம் எதிரிகளை வெல்பவனே போற்றி
  ஓம் பல்லுயிர் ஈன்றவனே போற்றி 390

  ஓம் ஞான வடிவமே போற்றி
  ஓம் வெற்றியைக் கொடுப்பவனே போற்றி
  ஓம் வெற்றியின் செல்வமே போற்றி
  ஓம் குடைநிழல் போன்றோனே போற்றி
  ஓம் கள்ளமில்லாதவனே போற்றி
  ஓம் புலன்களை வென்றவனே போற்றி
  ஓம் மனதுக்கு உகந்தவனே போற்றி
  ஓம் வேத மயிலே போற்றி
  ஒம் வீரத்தின் தலைவனே போற்றி
  ஓம் தெய்வத்தின் தெய்வமே போற்றி 400

  ஓம் வெற்றியின் வீரனே போற்றி
  ஓம் சந்தேகம் நீக்குபவனே போற்றி
  ஓம் டகார வடிவமே போற்றி
  ஓம் வினாயக ராசனே போற்றி
  ஓம் விரதம் ஏற்பவனே போற்றி
  ஓம் வில்லாளனே போற்றி
  ஓம் ஊற்றமுடையவனே போற்றி
  ஓம் நிலையான ராசியே போற்றி
  ஓம் காமோதரனே போற்றி
  ஓம் அருளும் அப்பனே போற்றி 410

  ஓம் நிலையான ஆதாரமே போற்றி
  ஓம் நிரந்தரனே போற்றி
  ஓம் உடுக்கை உடையவனே போற்றி
  ஓம் வசுபதியே போற்றி
  ஓம் அமைதிவடிவே போற்றி
  ஓம் நிலையானவனே போற்றி
  ஓம் மாதுளம் பூவை விரும்புவனே போற்றி
  ஓம் ஆகாசம் நிறைந்தவனே போற்றி
  ஓம் தாயுள்ளம் கொண்டவனே போற்றி
  ஓம் எங்கும் இயங்குபவனே போற்றி 420

  ஓம் செல்வனே போற்றி
  ஓம் அக்னி தேவனே போற்றி
  ஓம் தூயோனே போற்றி
  ஓம் அக்னியை ஏந்தியவனே போற்றி
  ஓம் தலப்பிரபுவே போற்றி
  ஓம் கருணைக் கடலே போற்றி
  ஓம் அக்னியே போற்றி
  ஓம் தலப்புதல்வனே போற்றி
  ஓம் ஆதிக்கு இறைவனே போற்றி
  ஓம் இதழால் அர்ச்சிக்கப்படுபவனே போற்றி 430

  ஓம் தலத்தின் நாயகனே போற்றி
  ஓம் நீண்ட தோளனே போற்றி
  ஓம் உலகினைத் தாங்குபவனே போற்றி
  ஓம் உலகம் எங்கும் ஈன்றவனே போற்றி
  ஓம் முனீஸ்வரனே போற்றி
  ஓம் எங்கும் பரந்தவனே போற்றி
  ஓம் பாரதனே போற்றி
  ஓம் மானிடரைக் காப்பவனே போற்றி
  ஓம் எல்லாம் உடையவனே போற்றி
  ஓம் பூமியைத் தாங்குபவனே போற்றி 440

  ஓம் மண்ணின் நாயகனே போற்றி
  ஓம் துன்பங்கள் துடைப்பவனே போற்றி
  ஓம் நாரதனே போற்றி
  ஓம் நிலம் தருபவனே போற்றி
  ஓம் பால் குணனே போற்றி
  ஓம் மலை அரசன் மனமே போற்றி
  ஓம் பாஞ்சாலமே போற்றி
  ஓம் பலத்துக்கரசே போற்றி
  ஓம் பல் குணனே போற்றி
  ஓம் தவ வலி கொண்டவனே போற்றி 450

  ஓம் அருள் தரும் அப்பனே போற்றி
  ஓம் பாம்பை உடையவனே போற்றி
  ஓம் புருவங்களின் ஈசனே போற்றி
  ஓம் புகழ ஓங்கியவனே போற்றி
  ஓம் பாலகனே போற்றி
  ஓம் மலையின் அரசே போற்றி
  ஓம் பலியே போற்றி
  ஓம் பாம்பரசனே போற்றி
  ஓம் பலிநாதனே போற்றி
  ஓம் எங்களின் அன்பனே போற்றி 460

  ஓம் எங்களைக் காப்பவனே போற்றி
  ஓம் காப்பாற்றுவதில் முதல்மையோனே போற்றி
  ஓம் மாயப் பிறப்பறுப்பவனே போற்றி
  ஓம் எங்களின் அரனே போற்றி
  ஓம் மகரிசியே போற்றி
  ஓம் எங்களின் பெருமானே போற்றி
  ஓம் வேத முடிவே போற்றி
  ஓம் பீமனே போற்றி
  ஓம் மனத்துக்கரசே போற்றி
  ஓம் வள்ளலே போற்றி 470

  ஓம் தென் தில்லையில் நிற்போனே போற்றி
  ஓம் பலம் தருபவனே போற்றி
  ஓம் ஞான மூர்த்தியே போற்றி
  ஓம் மகரனே போற்றி
  ஓம் மகாதேவனே போற்றி
  ஓம் மாணிக்கமே போற்றி
  ஓம் மெளனியே போற்றி
  ஓம் மணிரஞ்சிதமே போற்றி
  ஓம் மகீதரனே போற்றி
  ஓம் மணி ரம்மியனே போற்றி 480

  ஓம் மனுப் பிரியனே போற்றி
  ஓம் மகீப் பிரியனே போற்றி
  ஓம் மணி மண்டலமே போற்றி
  ஓம் மனு ராசனே போற்றி
  ஓம் மந்திரத் தலைவனே போற்றி
  ஓம் மந்திரம் அருள்பவனே போற்றி
  ஓம் மகீ பாலனே போற்றி
  ஓம் மகீசாநனே போற்றி
  ஓம் மூலப் பொருளே போற்றி
  ஓம் மாணிக்க ஒளியே போற்றி 490

  ஓம் முக்தனே போற்றி
  ஓம் ரமாநாதனே போற்றி
  ஓம் வேள்வி வளர்ப்பவனே போற்றி
  ஓம் ஆதாரமே போற்றி
  ஓம் எல்லாம் ஆனவனே போற்றி
  ஓம் மூலப் பொருளே போற்றி
  ஓம் முகுந்தனே போற்றி
  ஓம் மணி கூடனனே போற்றி
  ஓம் மணிப் பிரியனே போற்றி
  ஓம் ரமாபதியே போற்றி 500

  ஓம் பரஞான வடிவே போற்றி
  ஓம் ரமா காந்தனே போற்றி
  ஓம் தவ வலிவுடையோனே போற்றி
  ஓம் வணங்கப்படுபவனே போற்றி
  ஓம் ரமா தீசனே போற்றி
  ஓம் நான்மறை முதல்வா போற்றி
  ஓம் வனத்தில் உள்ளவனே போற்றி
  ஓம் எங்களின் நினைவே போற்றி
  ஓம் அருள் தரும் அப்பனே போற்றி
  ஓம் எங்களின் துணைவா போற்றி 510

  ஓம் வனங்களில் உலவுபவனே போற்றி
  ஓம் மாந்தர்க்கு அரசனே போற்றி
  ஓம் ராம வல்லபனே போற்றி
  ஓம் குளிரின் சுகமே போற்றி
  ஓம் வன நாயகனே போற்றி
  ஓம் சித்தி கரனே போற்றி
  ஓம் சித்தனே போற்றி
  ஓம் சீலம் உடையவனே போற்றி
  ஓம் அமுதமே போற்றி
  ஓம் சனி பகவானே போற்றி 520

  ஓம் நண்பனே போற்றி
  ஓம் அருள்பவனே போற்றி
  ஓம் நிலையானவனே போற்றி
  ஓம் வணங்கப்படுபவனே போற்றி
  ஓம் சத்பதியே போற்றி
  ஓம் சதாசிவனே போற்றி
  ஓம் சீலனே போற்றி
  ஓம் குணாதரனே போற்றி
  ஓம் சதியின் ஆத்மாவே போற்றி
  ஓம் நெறியே போற்றி 530

  ஓம் எண்ணமே போற்றி
  ஓம் மருந்தே போற்றி
  ஓம் உணர்வே போற்றி
  ஓம் வேதியே போற்றி
  ஓம் தேவர்களின் இறைவா போற்றி
  ஓம் அழிவில்லா ஆனந்தமே போற்றி
  ஓம் கருமுகில் கண்ணனே போற்றி
  ஓம் சரமுத்திரை காட்டுபவனே போற்றி
  ஓம் தாமரைத் தடாகமே போற்றி
  ஓம் சதீஸ்வரனே போற்றி 540

  ஓம் வணங்கப்படுபவனே போற்றி
  ஓம் சர்வமூர்த்தி சொரூபனே போற்றி
  ஓம் சூரசேனனே போற்றி
  ஓம் அமுதக் கடலே போற்றி
  ஓம் கூத்தா போற்றி
  ஓம் கோவே போற்றி
  ஓம் எந்தாய் போற்றி
  ஓம் சூரியனைக் காப்பவனே போற்றி
  ஓம் அப்பனே போற்றி
  ஓம் அரசனே போற்றி 550

  ஓம் காபாலியே போற்றி
  ஓம் மலையில் வாழ்பவனே போற்றி
  ஓம் கமல நாதனே போற்றி
  ஓம் பரமானந்தமே போற்றி
  ஓம் தர்க்கமே போற்றி
  ஓம் பெரும்பிணி மருந்தே போற்றி
  ஓம் மன்னனே போற்றி
  ஓம் மகத அரசனே போற்றி
  ஓம் நதி நாயகனே போற்றி
  ஓம் குணங்களைக் கற்பிப்பவனே போற்றி 560

  ஓம் மலர் போன்றவனே போற்றி
  ஓம் அச்சத்தைப் போக்குபவனே போற்றி
  ஓம் தேவாதி தேவனே போற்றி
  ஓம் சுந்தரனே போற்றி
  ஓம் நெருப்பு ஏந்தியவனே போற்றி
  ஓம் செஞ்சடையோனே போற்றி
  ஓம் சிவசூரியனே போற்றி
  ஓம் சோதிப் பரனே போற்றி
  ஓம் சய சய போற்றி
  ஓம் புதுமையோனே போற்றி 570

  ஓம் நாக மண்டல மண்டிதனே போற்றி
  ஓம் எவர்க்கும் அரசனே போற்றி
  ஓம் வாசுகி கண்ட பூசனே போற்றி
  ஓம் தர்கவல்லபனே போற்றி
  ஓம் புதனுக்கு அரசே போற்றி
  ஓம் இலக்குமயோனே போற்றி
  ஓம் வாசல் காப்போனே போற்றி
  ஓம் நல்வாக்கு அளிப்போனே போற்றி
  ஓம் நற்குணம் உடையவனே போற்றி
  ஓம் மாம்பூ மகிழ்வோனே போற்றி 580

  ஓம் குரு பைரவனே போற்றி
  ஓம் தேவர்களின் வாழ்வே போற்றி
  ஓம் எங்களின் சிந்தையே போற்றி
  ஓம் சிவனே போற்றி
  ஓம் பொன்மேனியனே போற்றி
  ஓம் இலட்சுமியின் அன்பனே போற்றி
  ஓம் நிழலே போற்றி
  ஓம் கால தேவனே போற்றி
  ஓம் விதிகளை நியமிப்பவனே போற்றி
  ஓம் முகிலே போற்றி 590

  ஓம் தேவே போற்றி
  ஓம் சிந்தை புகுந்தாய் போற்றி
  ஓம் பாவம் அறுப்பவனே போற்றி
  ஓம் புதன் ஆவியே போற்றி
  ஓம் மனத்துக்கு அன்பனே போற்றி
  ஓம் தேவியின் புதல்வனே போற்றி
  ஓம் எரி ஊட்டுபவனே போற்றி
  ஓம் யாவும் ஆனவனே போற்றி
  ஓம் மாம்பூ உடையோனே போற்றி
  ஓம் சுப்ரமணிய பைரவனே போற்றி 600

  ஓம் தேவர்களால் பாடப்படுபவனே போற்றி
  ஓம் நீங்கா இறைவனே போற்றி
  ஓம் வேள்விப்பலியை ஏற்பவனே போற்றி
  ஓம் மான் ஏந்தியவனே போற்றி
  ஓம் கண்மணியே போற்றி
  ஓம் சிந்தை புகுந்தவனே போற்றி
  ஓம் புனிதனே போற்றி
  ஓம் கபால மாலை சூடியவனே போற்றி
  ஓம் மலை அரசனே போற்றி
  ஓம் கமலா காந்த வல்லபனே போற்றி 610

  ஓம் போர்க்கோலம் கொண்டவனே போற்றி
  ஓம் விதர்க்கமே போற்றி
  ஓம் புதனால் வணங்கப்படுபவனே போற்றி
  ஓம் இலக்குவனனே போற்றி
  ஓம் சுந்தரியால் சேவிக்கப்படுபவனே போற்றி
  ஓம் நந்திப்பிரியனே போற்றி
  ஓம் குணங்களின் சிறப்பே போற்றி
  ஓம் மாலதீ மலரே போற்றி
  ஓம் பைரவ ஈசனே போற்றி
  ஓம் தேவர்களின் சுடரே போற்றி 620

  ஓம் கனலே போற்றி
  ஓம் கலப்பை ஏந்தியவரே போற்றி
  ஓம் கடயோக வல்லவனே போற்றி
  ஓம் சூரியனின் ஆத்மாவே போற்றி
  ஓம் மாலை எழுந்த மதியே போற்றி
  ஓம் வினைகள் அறுப்பாய் போற்றி
  ஓம் திசைகளில் உள்ளவனே போற்றி
  ஓம் நாகங்களைப் படைப்பவனே போற்றி
  ஓம் அரசருக்கு அரசனே போற்றி
  ஓம் குண்டலீசனே போற்றி 630

  ஓம் தர்க்கசித்தனே போற்றி
  ஓம் புத சித்தனே போற்றி
  ஓம் இலக்கின் கட்டமே போற்றி
  ஓம் துவாரகையில் வாழ்பவனே போற்றி
  ஓம் ஆற்றங்கரையோனே போற்றி
  ஓம் கேவலனே போற்றி
  ஓம் மாம் பூ மணத்தோனே போற்றி
  ஓம் சிவனே போற்றி
  ஓம் அமுதம் அருளியவனே போற்றி
  ஓம் கரும்பின் இனிப்பே போற்றி 640

  ஓம் கலப்பை உடையோனே போற்றி
  ஓம் பொன்னாபரணத்தானே போற்றி
  ஓம் கூத்தனே போற்றி
  ஓம் சிந்தையே போற்றி
  ஓம் கடலின் முத்தே போற்றி
  ஓம் திகம்பரனே போற்றி
  ஓம் நகப்பிரியனே போற்றி
  ஓம் இடாகினி நாயகனே போற்றி
  ஓம் மகாகாரனனே போற்றி
  ஓம் சுடர் மிகு விளக்கே போற்றி 650

  ஓம் புத்தியே போற்றி
  ஓம் புத்தொளியோனே போற்றி
  ஓம் மறைபொருளே போற்றி
  ஓம் தாபங்களை போக்குபவனே போற்றி
  ஓம் கர்ப்பத்தைக் காப்பவனே போற்றி
  ஓம் மாமர வாசனனே போற்றி
  ஓம் ஸ்ரீபைரவனே போற்றி
  ஓம் அமுத அன்பனே போற்றி
  ஓம் எங்கும் நிறைந்த சுடரே போற்றி
  ஓம் நஞ்சுண்டவனே போற்றி 660

  ஓம் மேருமலையோனே போற்றி
  ஓம் நன்மை செய்வோனே போற்றி
  ஓம் குறைவில்லாதவனே போற்றி
  ஓம் பால்பானகம் பருகுபவனே போற்றி
  ஓம் திகம்பரவரப் பிரதனே போற்றி
  ஓம் மலையில் பள்ளி கொண்டவனே போற்றி
  ஓம் எங்கும் பிரகாசிப்பவனே போற்றி
  ஓம் மகாராசனே போற்றி
  ஓம் காலனை வென்றவனே போற்றி
  ஓம் புதன் அன்பனே போற்றி 670

  ஓம் அவதாரம் செய்பவனே போற்றி
  ஓம் தேவியின் தொண்டனே போற்றி
  ஓம் மெய்தோல் உரித்தவனே போற்றி
  ஓம் அடியவர்களின் அமுதமே போற்றி
  ஓம் மாமர வல்லபனே போற்றி
  ஓம் எட்டுத்திசை காவலனே போற்றி
  ஓம் ஆடல் மகிழ்வோனே போற்றி
  ஓம் தத்துவனே போற்றி
  ஓம் நடராசனே போற்றி
  ஓம் அக்னியால் பூசிக்கப்பட்டவனே போற்றி 680

  ஓம் பார்வதியின் பாகனே போற்றி
  ஓம் எங்களின் கதியே போற்றி
  ஓம் உலக நாதனே போற்றி
  ஓம் திசைகளைக் காப்பவனே போற்றி
  ஓம் பூதப்படையோனே போற்றி
  ஓம் நித்ய தர்ம பராயணனே போற்றி
  ஓம் மகமாலை அணிந்தவனே போற்றி
  ஓம் சடையாய் போற்றி
  ஓம் புனிதா போற்றி
  ஓம் பொருளே போற்றி 690

  ஓம் தேவனே போற்றி
  ஓம் சூரியனே போற்றி
  ஓம் தாரகனே போற்றி
  ஓம் கருப்பஞ்சாறே போற்றி
  ஓம் தேவி புத்ரனே போற்றி
  ஓம் அமுத இனியவா போற்றி
  ஒம் மணியே போற்றி
  ஓம் நஞ்சுண்டோனே போற்றி
  ஓம் சூலம் ஏந்தியவனே போற்றி
  ஓம் சதுரா போற்றி 700

  ஓம் அருமருந்தே போற்றி
  ஓம் காலக் கடவுளே போற்றி
  ஓம் ஆனந்தமே போற்றி
  ஓம் சூளாமணியே போற்றி
  ஓம் ஞானவிளக்கே போற்றி
  ஓம் வித்தின் வித்தே போற்றி
  ஓம் சூரனே போற்றி
  ஓம் சோமனே போற்றி
  ஓம் மூவுலகாமணியே போற்றி
  ஓம் கூர்வாள்படையோய் போற்றி 710

  ஓம் தாப அக்னியே போற்றி
  ஓம் கம்பீரமானவனே போற்றி
  ஓம் மாம்பழ அழகனே போற்றி
  ஓம் பைரவியின் துணையே போற்றி
  ஓம் பிணிகள் போக்கும் மருந்தே போற்றி
  ஓம் மூலநோய் தீர்க்கும் முதல்வனே போற்றி
  ஓம் பேரருள்கள் செய்தவனே போற்றி
  ஓம் அன்னவடிவே போற்றி
  ஓம் தேசவிளக்கே போற்றி
  ஓம் ஐம்புலன் காப்பவனே போற்றி 720

  ஓம் நலம் செய்பவனே போற்றி
  ஓம் செஞ்சடையோனே போற்றி
  ஓம் கபாலபாணியே போற்றி
  ஓம் ஞானியே போற்றி
  ஓம் காமனை வென்றவனே போற்றி
  ஓம் செம்பொன் மேனியனே போற்றி
  ஓம் சோமநாயகனே போற்றி
  ஓம் வாட்படை கொண்டாய் போற்றி
  ஓம் கற்பகமாய் அருள்பவனே போற்றி
  ஓம் கெளரவனே போற்றி 730

  ஓம் மேன்மை ஆனவனே போற்றி
  ஓம் நன்மையறிவாய் போற்றி
  ஓம் மாமிசப்ரியனே போற்றி
  ஓம் ஹரிநாதனே போற்றி
  ஓம் ஹூம் ஹூம் மந்திரப்ரியனே போற்றி
  ஓம் அரன் வடிவே போற்றி
  ஓம் மாணிக்க ஒளியோனே போற்றி
  ஓம் ஈசான திசையோனே போற்றி
  ஓம் பொறுமையை ஆக்குபவனே போற்றி
  ஓம் காபாலியே போற்றி 740

  ஓம் தேவரறியாத தேவனே போற்றி
  ஓம் ஆயுதம் ஏந்தியவனே போற்றி
  ஓம் சூரியனின் ஆத்மாவே போற்றி
  ஓம் தர்க்கப் பிரியனே போற்றி
  ஓம் புத நாதனே போற்றி
  ஓம் எதிலும் உள்ளவனே போற்றி
  ஓம் மரிகிதனே போற்றி
  ஓம் நந்திகேச்வரனே போற்றி
  ஓம் குணோபேதனே போற்றி
  ஓம் மாலதி மலர் அணிந்தவனே போற்றி 750

  ஓம் அஷ்ட பைரவனே போற்றி
  ஓம் மலையில் உள்ளவனே போற்றி
  ஓம் சம்காரம் செய்பவனே போற்றி
  ஓம் புன்சிரிப்பே போற்றி
  ஓம் பகைவரை ஒழிப்பவனே போற்றி
  ஓம் அருகம்புல்லால் அலங்கரிப்பவனே போற்றி
  ஓம் உலகைக் காப்பவனே போற்றி
  ஓம் பொறுமைக்கரசே போற்றி
  ஓம் மாயோனே போற்றி
  ஓம் உர்வாங்கனே போற்றி 760

  ஓம் மரணத்தை வெல்பவனே போற்றி
  ஓம் நாமங்கள் உடையவனே போற்றி
  ஓம் வறுமையை நீக்குபவனே போற்றி
  ஓம் புதனே போற்றி
  ஓம் அதிரூபனே போற்றி
  ஓம் மரீசியே போற்றி
  ஓம் ஆனந்தமே போற்றி
  ஓம் குருப்ரியனே போற்றி
  ஓம் நெஞ்சிருக்கை கொண்டவனே போற்றி
  ஓம் கணங்களை உடையவனே போற்றி 770

  ஓம் வார்சடை விரும்பியே போற்றி
  ஓம் மணியே போற்றி
  ஓம் உலகேழும் ஆனவனே போற்றி
  ஓம் விளக்கொளியில் நின்றவனே போற்றி
  ஓம் அன்ன நடையோனே போற்றி
  ஓம் காளியின் மனதுக்கு உகந்தவனே போற்றி
  ஓம் பொறுத்தருள்பவனே போற்றி
  ஓம் காலபுருசனே போற்றி
  ஓம் நிர்வாண மூலப் பொருளே போற்றி
  ஓம் கண்டவாத்தியம் வாசிப்பவனே போற்றி 780

  ஓம் இடாகினி இதயமே போற்றி
  ஓம் அம்பிகா வல்லவனே போற்றி
  ஓம் கந்தனே போற்றி
  ஓம் புதனே போற்றி
  ஓம் நீண்ட கரங்கள் உடையவனே போற்றி
  ஓம் சுக்ரனே போற்றி
  ஓம் கோமுகனே போற்றி
  ஓம் கோமுகனே போற்றி
  ஓம் வேள்விப்பொருளே போற்றி
  ஓம் கரும்புச்சாற்றின் இனிமையே போற்றி
  ஓம் மதுமாமிச மாகோத்சவனே போற்றி 790

  ஓம் அமுதக்கடலால் வணங்கப்பட்டவனே போற்றி
  ஓம் மலர்தூவ நின்றவனே போற்றி
  ஓம் சிந்தையில் அமர்ந்தவனே போற்றி
  ஓம் அன்ன வாகனத் தலைவனே போற்றி
  ஓம் கருணைக் கடலே போற்றி
  ஓம் சீர்காழி அமர்ந்தவனே போற்றி
  ஓம் பொறுமையின் வடிவே போற்றி
  ஓம் கருணைப் பார்வையனே போற்றி
  ஓம் அம்பேசனனே போற்றி
  ஓம் இடாகினி பாகனே போற்றி 800

  ஓம் வெள்ளெலும் பூண்டார் போற்றி
  ஓம் மங்கலமே போற்றி
  ஓம் கோலாடைக் குழகரே போற்றி
  ஓம் நரர்களின் தேவனே போற்றி
  ஓம் தேவியின் பிராணனே போற்றி
  ஓம் கோபவர்த்தனே போற்றி
  ஓம் சகதீசனே போற்றி
  ஓம் ஒலியின் கம்பீரமே போற்றி
  ஓம் மதுபாயனே போற்றி
  ஓம் பொன்னே போற்றி 810

  ஓம் அரக்கனை அழித்தவனே போற்றி
  ஓம் பூதத் தலைவனே போற்றி
  ஓம் அன்ன மந்திர வடிவமே போற்றி
  ஓம் ஸ்ரீவராகியின் ஆத்மநாதனே போற்றி
  ஓம் நொடியை அருள்பவனே போற்றி
  ஓம் பொறுமையின் கலையே போற்றி
  ஓம் டமாரம் வாசிப்பவனே போற்றி
  ஓம் கபால கவசவிரும்பியே போற்றி
  ஓம் சித்தனே போற்றி
  ஓம் பரம்பரை மேலார்த்தார் போற்றி 820

  ஓம் தூய திருமேனி கொண்டவனே போற்றி
  ஓம் சோமப் பிரபையே போற்றி
  ஓம் நாற்களை படைப்பவனே போற்றி
  ஓம் நெடுவீதி நடப்பவனே போற்றி
  ஓம் ஞானப் பெருங்கடலே போற்றி
  ஓம் தர்மத்தைக் காப்பவனே போற்றி
  ஓம் ஒலியின் இருப்பிடமே போற்றி
  ஓம் மதுப்பிரியனே போற்றி
  ஓம் மாநாகம் வளைத்தோனே போற்றி
  ஓம் அழித்தல் தொழிலோனே போற்றி 830

  ஓம் சிரிப்பை விரும்புபவனே போற்றி
  ஓம் பகைவர்க்கும் பகைவனே போற்றி
  ஓம் செந்நிறத்தோனே போற்றி
  ஓம் உலகச் சுடரே போற்றி
  ஓம் பொறுமையின் ஆதாரமே போற்றி
  ஓம் கபாலமாலை அணிந்தவனே போற்றி
  ஓம் இலங்கைக்கும் வேந்தனே போற்றி
  ஓம் மூலத்தை அழிப்பவனே போற்றி
  ஓம் நாமங்கள் ஆனவனே போற்றி
  ஓம் பொறுமையே போற்றி 840

  ஓம் புதாகரனே போற்றி
  ஓம் முப்பத்துமூவருக்கு அதிபதியே போற்றி
  ஓம் தேவேந்திரனே போற்றி
  ஓம் நந்தனே போற்றி
  ஓம் உன்மத்த பைரவனே போற்றி
  ஓம் மாதவி மலர் விரும்பியே போற்றி
  ஓம் ஆனந்த பைரவனே போற்றி
  ஓம் காரணனே போற்றி
  ஓம் கருட வாகனனே போற்றி
  ஓம் நன்மனத்துறையும் பைரவா போற்றி 850

  ஓம் லயம் செய்பவனே போற்றி
  ஓம் தேய்வுக்குக் காரணனே போற்றி
  ஓம் பிண்டத்தை காப்பவனே போற்றி
  ஓம் நீலமே போற்றி
  ஓம் அடைக்கலம் அருள்பவனே போற்றி
  ஓம் பிறப்பு இறப்பு அற்றவனே போற்றி
  ஓம் மர்மங்களை உடையவனே போற்றி
  ஓம் ஆராதனைக்கு உரியவனே போற்றி
  ஓம் திருவிளையாட்டு உடையவனே போற்றி
  ஓம் பெளத்த காமனனே போற்றி 860

  ஓம் முழுநீறு பூசும் முதல்வனே போற்றி
  ஓம் மகிழ்ச்சி தருபவனே போற்றி
  ஓம் குணசிந்தனே போற்றி
  ஓம் ஞானமூர்த்தியே போற்றி
  ஓம் தவவலிமை உடையோய் போற்றி
  ஓம் பல்லுயிர் என்றவனே போற்றி
  ஓம் அருள் தரும் அப்பனே போற்றி
  ஓம் தென்னவன் செல்வமே போற்றி
  ஓம் அன்ன ஒளியோனே போற்றி
  ஓம் உலகத் தலைவனே போற்றி 870

  ஓம் பொறுமை உடையவனே போற்றி
  ஓம் நீலமணி ஒளியோனே போற்றி
  ஓம் யானைத் தோல் போர்த்தியோனே போற்றி
  ஓம் கிங்கிணீ ஜாலம் உடையோனே போற்றி
  ஓம் தீண்டுதற்கரியாய் போற்றி
  ஓம் திசை மலைகளே போற்றி
  ஓம் ஏக நாயகனே போற்றி
  ஓம் காமனே போற்றி
  ஓம் மாருதியே போற்றி
  ஓம் மோதகம் ஏந்தியவனே போற்றி 880

  ஓம் வீடளிக்கும் அப்பனே போற்றி
  ஓம் கோளரக்கர் தலைவனே போற்றி
  ஓம் கணங்களால் வணங்கப்படுபவனே போற்றி
  ஓம் மஞ்சள் நிறத்தோனே போற்றி
  ஓம் நலம் செய்பவனே போற்றி
  ஓம் காலங் கடந்தவனே போற்றி
  ஓம் நெருப்பு மலர்ச் சுடரே போற்றி
  ஓம் மூலத்து முதலே போற்றி
  ஓம் உலக நலத்தைச் செய்பவரே போற்றி
  ஓம் பொறுமை மனமே போற்றி 890

  ஓம் சூலக்கரத்தோனே போற்றி
  ஓம் முக்கண்ணனே போற்றி
  ஓம் கனகச் சுடரே போற்றி
  ஓம் திசைகளின் அரசனே போற்றி
  ஓம் புதனுக்கு அதிபதியே போற்றி
  ஓம் காமத்தை வெல்பவனே போற்றி
  ஓம் வடமாலைப் பிரியனே போற்றி
  ஓம் மோதகம் அளிக்கும் வள்ளலே போற்றி
  ஓம் குணரம்மியனே போற்றி
  ஓம் உலகத்து போகப் பொருளே போற்றி 900

  ஓம் கணங்களின் அரசே போற்றி
  ஓம் நஞ்சுண்டவனே போற்றி

  ஓம் சிந்தை குளிரச் செய்பவனே போற்றி
  ஓம் ஆனந்த வடிவானவனே போற்றி
  ஓம் முழு முதல் வித்தே போற்றி
  ஓம் சூலம் ஏந்தியவனே போற்றி
  ஓம் பொறுமைக்கு அன்பனே போற்றி
  ஓம் நீலமணி அணிந்தவனே போற்றி
  ஓம் யானை வாகன அழகனே போற்றி
  ஓம் பெரிய நாயகனே போற்றி 910

  ஓம் பொன்னை அளிப்பவனே போற்றி
  ஓம் திக்குகளின் தலைவனே போற்றி
  ஓம் விமானம் ஆள்பவனே போற்றி
  ஓம் ஆத்ம நாதனே போற்றி
  ஓம் தமிழின் அழகே போற்றி
  ஓம் செந்தமிழ் விரும்பியே போற்றி
  ஓம் ஏகமாய் எழுந்தாய் போற்றி
  ஓம் தொழுவோர் உளம் நின்றவனே போற்றி
  ஓம் கம்பீர ஒலியின் வாழ்விடமே போற்றி
  ஓம் சக்கரத்து அரசே போற்றி 920

  ஓம் பழச்சுவை அமுதே போற்றி
  ஓம் பொருள்தரும் பொன்னே போற்றி
  ஓம் அன்னத்தின் அன்பனே போற்றி
  ஓம் பொறுமைக்கு அரசே போற்றி
  ஓம் மேன்மைக்கு அரசே போற்றி
  ஓம் வள்ளலே போற்றி
  ஓம் வாழ்க்கையை இயக்குபவனே போற்றி
  ஓம் வாழ்வின் ஆதாரமே போற்றி
  ஓம் இடாகினிக்கு உயிரானவனே போற்றி
  ஓம் பேச வைப்பவனே போற்றி 930

  ஓம் மங்கலாகரனே போற்றி
  ஓம் மனவடிவே போற்றி
  ஓம் குருவாகி நின்றவனே போற்றி
  ஓம் உளம் நின்ற கொழுந்தே போற்றி
  ஓம் மணாளா போற்றி
  ஓம் அன்பரசு வாழ்வே போற்றி
  ஓம் ஒலியின் பிறப்பிடமே போற்றி
  ஓம் அறக்கடவுளே போற்றி
  ஓம் அரனே போற்றி
  ஓம் நான்மறை போற்றும் நாயகனே போற்றி 940

  ஓம் அதிபதியே போற்றி
  ஓம் நிழல்தரு மரமே போற்றி
  ஓம் பாடுவோரின் பாடலே போற்றி
  ஓம் விரிசடையோனே போற்றி
  ஓம் பரமசிவனே போற்றி
  ஓம் அவி உணவை விரும்புவோனே போற்றி
  ஓம் பல்லூளித் தலைவா போற்றி
  ஓம் பித்தனே போற்றி
  ஓம் பொறுமை வடிவே போற்றி
  ஓம் உலக நலமே போற்றி 950

  ஓம் உலக நாதனே போற்றி
  ஓம் நொடிக் காலமே போற்றி
  ஓம் உலகநாயகனே போற்றி
  ஓம் நீலவாணனே போற்றி
  ஓம் வாள் ஏந்தியவனே போற்றி
  ஓம் பொறுமைக்கு அரசே போற்றி
  ஓம் நீலமணி ஒலியோனே போற்றி
  ஓம் மேன்மை அருள்பவனே போற்றி
  ஓம் முத்துப்பல் உடையோனே போற்றி
  ஓம் சூலம் ஏந்தியவனே போற்றி 960

  ஓம் தாளாண்மை உடையவனே போற்றி
  ஓம் நாக வல்லபனே போற்றி
  ஓம் பற்பல உயிரோனே போற்றி
  ஓம் வேல் ஏந்தியவனே போற்றி
  ஓம் வசனப் பிரியனே போற்றி
  ஓம் எங்களின் கோவே போற்றி
  ஓம் தர்ப்பைப்புல் விரும்புபவனே போற்றி
  ஓம் பொன்மலையோனே போற்றி
  ஓம் மங்கல வாத்தியப் பிரியனே போற்றி
  ஓம் ஆவிவடிவே போற்றி 970

  ஓம் எங்கும் உள்ளவனே போற்றி
  ஓம் சோம சித்தனே போற்றி
  ஓம் சோமேஸ்வரனே போற்றி
  ஓம் நிமலா போற்றி
  ஓம் காசியைக் காத்தவனே போற்றி
  ஓம் நாகர்களின் இறைவனே போற்றி
  ஓம் ஐயா போற்றி
  ஓம் தலைவா போற்றி
  ஓம் மகிழ்ச்சியே போற்றி
  ஓம் வீரமுனீஸ்வரனே போற்றி 980

  ஓம் குணமே போற்றி
  ஓம் அன்பனே போற்றி
  ஓம் அத்தா போற்றி
  ஓம் அரனே போற்றி
  ஓம் ஒலிக்கு இறைவா போற்றி
  ஓம் உலகநோயைத் தீர்ப்பவனே போற்றி
  ஓம் ஒலியின் இறைவனே போற்றி
  ஓம் உள்ளத்துள் உள்ளவனே போற்றி
  ஓம் கண்கண்ட தெய்வமே போற்றி
  ஓம் பொய்யா புகழே போற்றி 990
  ஓம் மரகத அதிபதியே போற்றி
  ஓம் சிவலோக அதிபதியே போற்றி
  ஓம் பிறவியைப் போக்குவோனே போற்றி
  ஓம் ஆவி நாயகனே போற்றி
  ஓம் ஆனந்த வெள்ளமே போற்றி
  ஓம் அறந்த முடி நெறியே போற்றி
  ஓம் வீர மார்த்தாண்டனே போற்றி
  ஓம் எங்கள் பெருமானே போற்றி ஓம் மும்மூர்த்திகளின் இறைவா போற்றி
  ஓம் வீடளிக்கும் அப்பனே போற்றி 1000

  ஓம் இகபோகம் ஈவாய் போற்றி
  ஓம் கள்ளமில்லா ஒருவனே போற்றி
  ஓம் அருள் தரும் அப்பனே போற்றி
  ஓம் உயிரனைத்தும் காப்பாய் போற்றி
  ஓம் அழியாச் செல்வம் போற்றி
  ஓம் அமிர்த கரும்பே போற்றி
  ஓம் காலமும் தேசமும் போற்றி
  ஓம் இமைப்பொழுதும் காப்பாய் போற்றி போற்றி போற்றி!!! 1008
  Next Story
  ×