என் மலர்

  ஸ்லோகங்கள்

  பைரவர்
  X
  பைரவர்

  தன்னம்பிக்கை தரும் ஸ்ரீ பைரவர் 108 போற்றி

  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  தேய்பிறை அஷ்டமி திதியான இன்று மாலை 4.30 மணியில் இருந்து 6 மணிக்குள் வீட்டில் திருவிளக்கேற்றி இந்த போற்றியை சொல்லி பைரவரை வழிபாடு செய்யலாம்.
  தேய்பிறை அஷ்டமி திதியில் பைரவர் வழிபாடு செய்வது பயத்தைப் போக்கி, வாழ்வில் தன்னம்பிக்கையைத் தரும். இந்த நாளில் மாலை 4.30- 6 மணிக்குள் திருவிளக்கேற்றி வீட்டிலேயே இந்த போற்றியைச் சொல்லலாம்.

  ஓம் பைரவனே போற்றி
  ஓம் பயநாசகனே போற்றி
  ஓம் அஷ்டரூபனே போற்றி
  ஓம் அஷ்டமித் தோன்றலே போற்றி
  ஓம் அயன் குருவே போற்றி
  ஓம் அறக்காவலனே போற்றி
  ஓம் அகந்தையழிப்பவனே போற்றி
  ஓம் அடங்காரின் அழிவே போற்றி
  ஓம் அற்புதனே போற்றி
  ஓம் அசிதாங்க பைரவனே போற்றி
  ஓம் ஆனந்த பைரவனே போற்றி
  ஓம் ஆலயக் காவலனே போற்றி
  ஓம் இன்னல் பொடிப்பவனே போற்றி
  ஓம் இடுகாட்டுமிருப்பவனே போற்றி
  ஓம் உக்ரபைரவனே போற்றி
  ஓம் உடுக்கையேந்தியவனே போற்றி
  ஓம் உதிரங்குடித்தவனே போற்றி
  ஓம் உன்மத்த பைரவனே போற்றி
  ஓம் உறங்கையில் காப்பவனே போற்றி
  ஓம் ஊழத்தருள்வோனே போற்றி
  ஓம் எல்லைத்தேவனே போற்றி
  ஓம் எளிதில் இரங்குபவனே போற்றி
  ஓம் கபாலதாரியே போற்றி
  ஓம் கங்காளமூர்த்தியே போற்றி
  ஓம் கர்வபங்கனே போற்றி
  ஓம் கல்பாந்த பைரவனே போற்றி
  ஓம் கதாயுதனே போற்றி
  ஓம் கனல்வீசுங்கண்ணனே போற்றி
  ஓம் கருமேக நிறத்தனே போற்றி
  ஓம் கட்வாங்கதாரியே போற்றி
  ஓம் கனவைக்குலைப்போனே போற்றி
  ஓம் கருணாமூர்த்தியே போற்றி
  ஓம் கால பைரவனே போற்றி
  ஓம் காபாலிகர்தேவனே போற்றி
  ஓம் கார்த்திகையில் பிறந்தவனே போற்றி
  ஓம் காளாஷ்டமி நாதனே போற்றி
  ஓம் காசிநாதனே போற்றி
  ஓம் காவல் தெய்வமே போற்றி
  ஓம் குரோத பைரவனே போற்றி
  ஓம் கொன்றைப்பிரியனே போற்றி
  ஓம் சண்டபைரவனே போற்றி
  ஓம் சட்டைநாதனே போற்றி
  ஓம் சம்ஹார பைரவனே போற்றி
  ஓம் சம்ஹாரகால பைரவனே போற்றி
  ஓம் சிவத்தோன்றலே போற்றி
  ஓம் சிவாலயத்திருப்போனே போற்றி
  ஓம் சிக்ஷகனே போற்றி
  ஓம் சீகாழித்தேவனே போற்றி
  ஓம் சுடர்சடையனே போற்றி
  ஓம் சுதந்திர பைரவனே போற்றி
  ஓம் சிவ அம்சனே போற்றி
  ஓம் சுவேச்சா பைரவனே போற்றி
  ஓம் சூலதாரியே போற்றி
  ஓம் சூழ்வினையறுப்பவனே போற்றி
  ஓம் செம்மேனியனே போற்றி
  ஓம் க்ஷேத்ரபாலனே போற்றி
  ஓம் தனிச்சந்நிதியுளானே போற்றி
  ஓம் தலங்களின் காவலனே போற்றி
  ஓம் தீதழிப்பவனே போற்றி
  ஓம் துஸ்வப்னநாசகனே போற்றி
  ஓம் தெற்கு நோக்கனே போற்றி
  ஓம் தைரியமளிப்பவனே போற்றி
  ஓம் நவரஸரூபனே போற்றி
  ஓம் நரசிம்மசாந்தனே போற்றி
  ஓம் நள்ளிரவு நாயகனே போற்றி
  ஓம் நரகம் நீக்குபவனே போற்றி
  ஓம் நாய் வாகனனே போற்றி
  ஓம் நாடியருள்வோனே போற்றி
  ஓம் நிமலனே போற்றி
  ஓம் நிர்வாணனே போற்றி
  ஓம் நிறைவளிப்பவனே போற்றி
  ஓம் நின்றருள்வோனே போற்றி
  ஓம் பயங்கர ஆயுதனே போற்றி
  ஓம் பகையழிப்பவனே போற்றி
  ஓம் பரசு ஏந்தியவனே போற்றி
  ஓம் பலிபீடத்துறைவோனே போற்றி
  ஓம் பாபசக்ஷ்யனே போற்றி
  ஓம் பாசக்குலைப்போனே போற்றி
  ஓம் பால பைரவனே போற்றி
  ஓம் பாம்பணியனே போற்றி
  ஓம் பிரளயகாலனே போற்றி
  ஓம் பிரம்மசிரச்சேதனே போற்றி
  ஓம் பூஷண பைரவனே போற்றி
  ஓம் பூதப்ரேத நாதனே போற்றி
  ஓம் பெரியவனே போற்றி
  ஓம் பைராகியர் நாதனே போற்றி
  ஓம் மல நாசகனே போற்றி
  ஓம் மஹா பைரவனே போற்றி
  ஓம் மணி ஞானனே போற்றி
  ஓம் மகர குண்டலனே போற்றி
  ஓம் மகோதரனே போற்றி
  ஓம் மார்த்தாண்ட பைரவனே போற்றி
  ஓம் முக்கண்ணனே போற்றி
  ஓம் முக்தியருள்வோனே போற்றி
  ஓம் முனீஸ்வரனே போற்றி
  ஓம் மூலமூர்த்தியே போற்றி
  ஓம் யமவாதனை நீக்குபவனே போற்றி
  ஓம் யாவர்க்கும் எளியவனே போற்றி
  ஓம் ருத்ரனே போற்றி
  ஓம் ருத்ராக்ஷதாரியே போற்றி
  ஓம் வடுக பைரவனே போற்றி
  ஓம் வடுகூர் நாதனே போற்றி
  ஓம் வடகிழக்கருள்வோனே போற்றி
  ஓம் வடைமாலைப்பிரியனே போற்றி
  ஓம் வாரணாசி வேந்தே போற்றி
  ஓம் வாமனர்க்கருளியவனே போற்றி
  ஓம் விபீஷண பைரவனே போற்றி
  ஓம் வீழாமல் காப்பவனே போற்றி
  Next Story
  ×