தமிழ்நாடு

வண்டலூர் பூங்காவுக்கு குஜராத்தில் இருந்து 2 சிங்கங்கள் வருகிறது

Update: 2022-12-02 10:05 GMT
  • வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் மொத்தம் 9 சிங்கம், 110 வெள்ளை புலிகள், வங்க புலிகள் உள்ளிட்ட விலங்குகள் உள்ளன.
  • வண்டலூரில் இருந்து 2 வெள்ளைப் புலிகள் குஜராத்தில் உள்ள சக்கார்பாக் பூங்காவுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

வண்டலூர்:

வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் 180 வகையான சுமார் 2400-க்கும் அதிகமான விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் உள்ளன. பூங்காவில் மொத்தம் 9 சிங்கம், 110 வெள்ளை புலிகள், வங்க புலிகள் உள்ளிட்ட விலங்கு கள் உள்ளன.

இந்த நிலையில் வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் சிங்கத்தின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் வகையில் விலங்குகள் பரிமாற்றம் திட்டம் மூலம் குஜராத்தில் இருந்து 2 ஆசிய சிங்கங்களை பெற திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது.

இதற்காக வண்டலூரில் இருந்து 2 வெள்ளைப் புலிகள் குஜராத்தில் உள்ள சக்கார்பாக் பூங்காவுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இதேபோல் ஒரு வெள்ளைப் புலி லக்னோவில் உள்ள உயிரியல் பூங்காவிற்கு கொடுத்து அங்கிருந்து ஒரு பெண் சிங்கம் விரைவில் கொண்டு வரப்பட உள்ளது என்று வண்டலூர் பூங்கா அதிகாரிகள் தெரிவித்து உள்ளனர்.

Tags:    

Similar News