என் மலர்
  ஜோ கிராவிட்ஸ்

  பெயர்: ஜோ கிராவிட்ஸ்

  பிறந்த தேதி: 1988-12-01 00:00:00

  Other names: Zoe-Kravitz

  இருப்பது: அமெரிக்கா

  Launch Year: 2007

  Week
  Rank
  Point
  ×