என் மலர்

  ஸ்லோகங்கள்

  சீரடி சாய்பாபா
  X
  சீரடி சாய்பாபா

  சீரடி சாய்பாபா 108 போற்றி

  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  சகலமும் அருளும் சீரடி சாய்பாபா 108 போற்றியை தினமும் சொல்லுங்கள். உங்கள் துன்பங்கள் பறந்தோடும். கவலைகள் மறையும். செல்வம் பெருகும்.
  ஓம் அகர்மானேக கர்மஸுகர்மிணே நம:
  ஓம் அசக்யராஹிதாய நம:
  ஓம் அசிந்த்யாய நம:
  ஓம் அத்புதானந்தசர்யாய நம:
  ஓம் அநாதநாத தீனபந்தவே நம:
  ஓம் அந்தர்யாமினே நம:
  ஓம் அனந்த கல்யாண குணாய நம:
  ஓம் அன்னவஸ்த்ரதாய நம:
  ஓம் அபராஜிதாய நம:
  ஓம் அபேதா நந்தானுபவப்ரதாய நம:
  ஓம் அமர்த்யாய நம:
  ஓம் அமித பராக்ரமாய நம:
  ஓம் அம்ருதாம்சவே நம:
  ஓம் அரூபாவ்யக்தாய நம:
  ஓம் அஸஹாய ஸஹாயாய நம:
  ஓம் ஆனந்ததாய நம:
  ஓம் ஆனந்தாய நம:
  ஓம் ஆபத்பாந்தவாய நம:
  ஓம் ஆரோக்ய÷க்ஷமதாய நம:
  ஓம் கர்மத்வம்சினே நம:
  ஓம் காமாதி ஸர்வ அக்ஞானத்வம்ஸினே நம:
  ஓம் காலகாலாய நம:
  ஓம் காலதர்பதமனாய நம:
  ஓம் காலாதீதாய நம:
  ஓம் காலாய நம:
  ஓம் குணாதீத குணாத்மனே நம:
  ஓம் கோதாவரீ தட ஷீரடி வாஸினே நம:
  ஓம் சத்ய தர்ம பராயணாய நம:
  ஓம் சரணாகதவத்ஸலாய நம:
  ஓம் சுத்த ஸத்வஸ்திதாய நம:
  ஓம் சேஷ சாயினே நம:
  ஓம் ஜகத பித்ரே நம:
  ஓம் ஜயினே நம:
  ஓம் ஜீவாதாராய நம:
  ஓம் ஞான வைராக்யதாய நம:
  ஓம் ஞானஸ்வரூபிணே நம:
  ஓம் தக்ஷிணாமூர்த்தயே நம:
  ஓம் தனமாங்கல்யப்ரதாய நம:
  ஓம் தீர்த்தாய நம:
  ஓம் துர்தர்ஷா÷க்ஷõப்யாய நம:
  ஓம் த்ருலோகேஷு அஸ்கந்திதகதயே நம:
  ஓம் பகவதே நம:
  ஓம் பக்தனாம் மாத்ரு தாத்ரு பிதாமஹாய நம:
  ஓம் பக்த பாராதீனாய நம:
  ஓம் பக்தவத்ஸலாய நம:
  ஓம் பக்த ஹ்ருதாலயாய நம:
  ஓம் பக்தானுக்ரஹ காதராய நம:
  ஓம் பக்தாபயப்ரதாய நம:
  ஓம் பக்தாவன ப்ரதிக்ஞாய நம:
  ஓம் பக்தாவன ஸமர்த்தாய நம:
  ஓம் பக்தி சக்தி ப்ரதாய நம:
  ஓம் பரப்ரம்ஹணே நம:
  ஓம் பரமாத்மனே நம:
  ஓம் பரமேச்வராய நம:
  ஓம் பஹுரூப விஸ்வ மூர்த்தயே நம:
  ஓம் பாவனானகாய நம:
  ஓம் பாஸ்கரப்ரபாய நம:
  ஓம் புக்திமுக்திஸ்வர்காபவர்கதாய நம:
  ஓம் புண்யச்ரவண கீர்த்தனாய நம:
  ஓம் புத்ர மித்ர களத்ர பந்துதாய நம:
  ஓம் புரு÷ஷாத்தமாய நம:
  ஓம் பூதபவிஷ்யத் பாவ வர்ஜிதாய நம:
  ஓம் பூதாவாஸாய நம:
  ஓம் ப்ரபன்னார்த்திஹராய நம:
  ஓம் ப்ரியாய நம:
  ஓம் ப்ரீதிவர்தனாய நம:
  ஓம் ப்ருஹ்மசர்யதப: சர்யாதிஸுவ்ரதாய நம:
  ஓம் ப்ரேமப்ரதாய நம:
  ஓம் ப்ரேமமூர்த்தயே நம:
  ஓம் மனோவாக தீதாய நம:
  ஓம் மர்த்யாபயப்ரதாய நம:
  ஓம் மார்க்பந்தவே நம:
  ஓம் ம்ருத்யுஞ்ஜயாய நம:
  ஓம் யோக÷க்ஷமவஹாய நம:
  ஓம் யோகேச்வராய நம:
  ஓம் ருத்திஸித்திதாய நம:
  ஓம் லோகநாதாய நம:
  ஓம் வாஸுதேவாய நம:
  ஓம் வேங்கடேசரமணாய நம:
  ஓம் ஸச்சிதாத்மனே நம:
  ஓம் ஸதாம் கதயே நம:
  ஓம் ஸத்பராயணாய நம:
  ஓம் ஸத்புருஷாய நம:
  ஓம் ஸத்ய தத்வபோதகாய நம:
  ஓம் ஸமரஸஸன்மார்கஸ்தாபனாய நம:
  ஓம் ஸமஸர்வமதஸம்மதாய நம:
  ஓம் ஸம்சய ஹ்ருதய தௌர்பல்ய பாபகர்ம வாஸனா க்ஷயகராய நம:
  ஓம் ஸம்ஸாரஸர்வதுக்கக்ஷயகராய நம:
  ஓம் ஸர்வசக்தி மூர்த்தயே நம:
  ஓம் ஸர்வ பாரப்ருதே நம:
  ஓம் ஸர்வமங்களகராய நம:
  ஓம் ஸர்வவித்ஸர்வதோமுகாய நம:
  ஓம் ஸர்வ ஹ்ருத்வாஸினே நம:
  ஓம் ஸர்வாதாராய நம:
  ஓம் ஸர்வாந்தர்பஹிஸ்திதாய நம:
  ஓம் ஸர்வாந்தர்யாமினே நம:
  ஓம் ஸர்வாபீஷ்டப்ரதாய நம:
  ஓம் ஸித்த ஸங்கல்பாய நம:
  ஓம் ஸித்தேச்வராய நம:
  ஓம் ஸுருபஸுந்தராய நம:
  ஓம் ஸுலபதுர்லபாய நம:
  ஓம் ஸுலோசனாய நம:
  ஓம் ஸூக்ஷ்மாய நம:
  ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண ராம சிவ மாருத்யாதி ரூபாய நம:
  ஓம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ நாராயணாய நம:
  ஓம் ஸ்ரீஸமர்த்தஸத்குரு ஸாயிநாதாய நம:
  ஓம் ஸ்ரீ ஸாயிநாதாய நம:
  ஓம் ஹ்ருதய க்ரந்திபேதகாய நம:
  Next Story
  ×