என் மலர்

  ஸ்லோகங்கள்

  சிவன்
  X
  சிவன்

  சகல மங்களங்களும் உண்டாகும் ஸ்ரீலிங்காஷ்டகம்

  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  ஸ்ரீலிங்காஷ்டகம் படிப்பதால் ஜாதகத்தில் சூரியன், குரு நீசனாக இருந்தாலும் தலைவலி, தலைசுற்றல், மயக்கம், நரம்புத் தளர்ச்சி முதலியவைகள் இருந்தாலும் அந்த தோஷங்கள் விலகும்.
  ஸ்ரீகணேஸாயநம:

   1 : ப்ரும்ஹ முராரி ஸுரார்ச்சித லிங்கம்
   நிர்மல பாஸித ஸோபித லிங்கம்I
        ஜன்மஜது:க வினாஸக லிங்கம்
   தத்ப்ரணமாமி ஸதாஸிவ லிங்கம்II

  பொருள்:

  பிரம்மதேவன், ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணு, தேவர்கள் இவர்களால் அர்ச்சிக்கப்பட்ட லிங்க மூர்த்தியை, நிர்மலமாகவும், பிரகாசத்துடன் கூடியதாகவும், சோபையுடன் கூடியதாகவும் உள்ள லிங்க மூர்த்தியை, பிறப்பினால் ஏற்படும் துக்கத்தைப் போக்குகின்ற லிங்கமூர்த்தியை, எப்பொழுதும் மங்களத்தைச் செய்யும் ஸ்ரீமகாலிங்க மூர்த்தியை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

  2: தேவமுனிப்ரவரார்சித லிங்கம்
   காமதஹம்கருணாகர லிங்கம்I
      ராவணதர்ப்ப வினாஸன லிங்கம்
   தத்ப்ரணமாமி ஸதாஸிவ லிங்கம்II

  பொருள்:

  தேவர்களாலும் சிறந்த முனிவர்களாலும் அர்ச்சிக்கப்பட்ட லிங்க மூர்த்தியை, மன்மதனை பஸ்மமாகச் செய்தவரும், கருணையைச் செய்யும் லிங்க மூர்த்தியை, ராவணனுடைய கர்வத்தை நாசம் செய்த லிங்க மூர்த்தியை, எப்போதும் மங்களத்தைச் செய்யும் ஸ்ரீமகாலிங்க மூர்த்தியை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

  3: ஸர்வஸுகந்திஸுலேபித லிங்கம்
   புத்திவிவர்த்தனகாரண லிங்கம்I
      ஸித்தஸுராஸுரவந்தித லிங்கம்
   தத்ப்ரணமாமி ஸதாஸிவ லிங்கம்II

  பொருள்:

   எல்லாவித வாசனை திரவியங்களாலும், பூசப்பட்ட லிங்க மூர்த்தியை, புத்தியை விருத்தி செய்வதற்கு காரணமான லிங்க மூர்த்தியை, ஸித்தர்கள், தேவர்கள் அஸுரர்கள் முதலியவர்களால் பூஜிக்கப்பட்ட எப்போதும் மங்களத்தைச் செய்யும் ஸ்ரீமகாலிங்க மூர்த்தியை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

   4 : கனகமஹாமணிபூஷித லிங்கம்
   பணிபதிவேஷ்டிதஸோபித லிங்கம்I
        தக்ஷஸுயக்ஞவினாஸன லிங்கம்
   தத்ப்ரணமாமி ஸதாஸிவ லிங்கம்II

  பொருள்:

   தங்கத்தாலும், சிறந்த மணிகளாலும் அலங்கரிக்க்ப்பட்ட லிங்க மூர்த்தியை, நாகராஜனால் சுற்றப்பட்டு விளங்குகின்ற லிங்க மூர்த்தியை, தக்ஷயாகத்தை நாசம் செய்த லிங்க மூர்த்தியை, எப்போதும் மங்களத்தைச் செய்யும் ஸ்ரீமகாலிங்க மூர்த்தியை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

  5: குங்குமசந்தனலேபித லிங்கம்
   பங்கஜஹாரஸுஸோபித லிங்கம்I
      ஸஞ்சிதபாபவினாஸன லிங்கம்
   தத்ப்ரணமாமி ஸதாஸிவ லிங்கம்II

  பொருள்:

   குங்குமம், சந்தனம் இவைகளால் பூசப்பட்ட லிங்க மூர்த்தியை, தாமரை புஷ்பங்களாலான மாலைகளால் விளங்குகின்ற லிங்க மூர்த்தியை, குவிக்கப்பட்ட பாபங்களை நாசமாக்குகிற லிங்க மூர்த்தியை, எப்போதும் மங்களத்தைச் செய்யும் ஸ்ரீமகாலிங்க மூர்த்தியை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

   6: தேவகணார்ச்சிதஸேவித லிங்கம்
   பாவைர்பக்திபிரேவச லிங்கம்I
      தினகரகோடிப்ரபாகர லிங்கம்
   தத்ப்ரணமாமி ஸதாஸிவ லிங்கம்II

  பொருள்:

  தேவகணங்களால் அர்ச்சிக்கப்பட்டதுடன், ஸேவிக்கப்பட்டதுமான லிங்க மூர்த்தியை, நல்ல எண்ணங்களாலும் பக்தியாலும் ஸேவிக்கப்பட்ட லிங்க மூர்த்தியை, எப்போதும் மங்களத்தைச் செய்யும் ஸ்ரீமகாலிங்க மூர்த்தியை  நமஸ்கரிக்கிறேன்.

   7: அஷ்டதளோபரிவேஷ்டித லிங்கம்
   ஸர்வஸமுத்பவகாரண லிங்கம்I
      அஷ்டதரித்ரவினாஸித லிங்கம்
   தத்ப்ரணமாமி ஸதாஸிவ லிங்கம்II

  பொருள்:

  எட்டு தளங்கள் உள்ள ஆஸனத்தில் அமர்ந்த லிங்க மூர்த்தியை, எல்லா வஸ்துக்களின் உற்பத்திக்கும் காரணமான லிங்க மூர்த்தியை, எட்டுவித தரித்திரங்களையும் நாசம் செய்யும் லிங்க மூர்த்தியை, எப்போதும் மங்களத்தைச் செய்யும் ஸ்ரீமகாலிங்க மூர்த்தியை  நமஸ்கரிக்கிறேன்.

   8: ஸுரகுரு ஸுரவர பூஜித லிங்கம்
   ஸுரவன புஷ்ப ஸதார்ச்சித லிங்கம்I
      பராத்பரம் பரமாத்மக லிங்கம்
   தத்ப்ரணமாமி ஸதாஸிவ லிங்கம்II

  பொருள்:

  ப்ருகஸ்பதியினாலும், இந்திரனாலும் பூஜிக்கப்பட்ட லிங்க மூர்த்தியும், இந்திரனுடைய தோட்டத்திலிருந்து கொண்டு வந்த புஷ்பத்தினால் எப்போதும் பூஜிக்கப்பட்ட லிங்க மூர்த்தியை, ப்ரம்மாதி தேவர்களுக்கெல்லாம் மேற்பட்ட பரமாத்ம ஸ்வரூபியான லிங்க மூர்த்தியை, எப்போதும் மங்களத்தைச் செய்யும் ஸ்ரீமகாலிங்க மூர்த்தியை  நமஸ்கரிக்கிறேன்.

  லிங்காஷ்டகமிதம் புண்யம் ய:படேச்சிவஸன்னிதௌ
  ஸிவலோகமவாப்னோதி ஸிவேன ஸஹ மோததேII
  மகாலிங்கத்தைப் பற்றிய எட்டு ஸ்லோகங்கள் கொண்ட இந்தப் புண்ணியமான ஸ்தோத்திரத்தை ஸ்ரீபரமேஸ்வரரின் திருமுன்,
  எவர் படிப்பாரோ... அவர், சிவலோகம் சென்று சாட்சாத் சிவபெருமானுடன் ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பான்.

  Next Story
  ×