என் மலர்

  ஸ்லோகங்கள்

  சரஸ்வதி
  X
  சரஸ்வதி

  கல்வியில் சிறந்து விளங்க சொல்ல வேண்டிய சரஸ்வதி அஷ்டோத்திரம்

  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  கல்வி கடவுளான சரஸ்வதி தேவி தான் ஆயக்கலைகள் அறுபத்து நான்கினிற்கும் தலைவியாகவும், தெய்வமாகவும் திகழ்கிறாள். சரஸ்வதி தேவியை வணங்கிட ஆயகலைகள் அறுபத்து நான்கும் நமக்கு கிடைக்கும்.
  01 ஓம் ஸரஸ்வத்யை நமஹ
  02 ஓம் மஹா பத்ராயை நமஹ
  03 ஓம் மஹா மாயாயை நமஹ
  04 ஓம் வரப்ரதாயை நமஹ
  05 ஓம் ஸ்ரீ ப்ரதாயை நமஹ

  06 ஓம் பத்ம நிலயாயை நமஹ
  07 ஓம் பத்மாக்ஷ்யை நமஹ
  08 ஓம் பத்ம வக்த்ராயை நமஹ
  09 ஓம் சிவானுஜாயை நமஹ
  10 ஓம் புஸ்தக ப்ருதே நமஹ

  11 ஓம் ஜ்ஞாந முத்ராயை நமஹ
  12 ஓம் ரமாயை நமஹ
  13 ஓம் பராயை நமஹ
  14 ஓம் காமரூபாயை நமஹ
  15 ஓம் மஹா வித்யாயை நமஹ

  16 ஓம் மஹாபாதக நாசின்யை நமஹ
  17 ஓம் மஹாச்ரயாயை நமஹ
  18 ஓம் மாலிந்யை நமஹ
  19 ஓம் மஹாபோகாயை நமஹ
  20 ஓம் மஹாபுஜாயை நமஹ

  21 ஓம் மஹாபாகாயை நமஹ
  22 ஓம் மஹோத்ஸாஹாயை நமஹ
  23 ஓம் திவ்யாங்காயை நமஹ
  24 ஒம் ஸூரவந்திதாயை நமஹ
  25 ஓம் மஹாகாள்யை நமஹ

  26 ஓம் மஹாபாஷாயை நமஹ
  27 ஓம் மஹாகாராயை நமஹ
  28 ஓம் மஹாங்குஸாயை நமஹ
  29 ஓம் பீதாயை நமஹ
  30 ஓம் விமலாயை நமஹ

  31 ஓம் விஸ்வாயை நமஹ
  32 ஓம் வித்யுந்மாலாயை நமஹ
  33 ஓம் வைஷ்ணவ்யை நமஹ
  34 ஓம் சந்த்ரிகாயை நமஹ
  35 ஓம் சந்த்ரவதநாய நமஹ

  36 ஓம் சந்த்ரலோகா விபூஷிதாயை நமஹ
  37 ஓம் ஸாவித்ர்யை நமஹ
  38 ஓம் ஸூரஸாயை நமஹ
  39 ஓம் தேவ்யை நமஹ
  40 ஓம் திவ்யாலங்கார பூஷிதாயை நமஹ

  41 ஓம் வாக்தேவ்யை நமஹ
  42 ஓம் வஸூதாயை நமஹ
  43 ஓம் தீவ்ராயை நமஹ
  44 ஓம் மஹாபத்ராயை நமஹ
  45 ஓம் மஹாபலாயை நமஹ

  46 ஓம் போகதாயை நமஹ
  47 ஓம் பாரத்யை நமஹ
  48 ஓம் பாமாயை நமஹ
  49 ஓம் கோவிந்தாயை நமஹ
  50 ஓம் கோமத்யை நமஹ

  51 ஓம் சிவாயை நமஹ
  52 ஓம் ஜடிலாயை நமஹ
  53 ஓம் விந்த்யவாஸாயை நமஹ
  54 ஓம் விந்த்யாசலவிராஜிதாயை நமஹ
  55 ஓம் சண்டிகாயை நமஹ

  56 ஓம் வைஷ்ணவ்யை நமஹ
  57 ஓம் ப்ராஹ்மீயை நமஹ
  58 ஓம் ப்ரஹ்மஜ்ஞாஸாதநாயை நமஹ
  59 ஓம் ஸூதாமூர்த்யை நமஹ
  60 ஓம் ஸூபத்ராயை நமஹ

  61 ஓம் ஸெளதாமன்யை நமஹ
  62 ஓம் ஸூரபூஜிதாயை நமஹ
  63 ஓம் ஸூவாஸின்யை நமஹ
  64 ஓம் ஸூநாஸாயை நமஹ
  65 ஓம் விந்த்ராயை நமஹ

  66 ஓம் பத்மலோசனாயை நமஹ
  67 ஓம் வித்யாரூபாயை நமஹ
  68 ஓம் விசாலாக்ஷ்யை நமஹ
  69 ஓம் ப்ரம்ஹஜாயாயை நமஹ
  70 ஓம் மஹாபலாயை நமஹ

  71 ஓம் த்ரயீமூர்த்யே நமஹ
  72 ஓம் த்ரிகாலஜ்ஞாயை நமஹ
  73 ஓம் த்ரிகுணாயை நமஹ
  74 ஓம் சாஸ்த்ர ரூபிண்யை நமஹ
  75 ஓம் கம்பாஸூரப்ரமதிந்மையை நமஹ

  76 ஓம் சுபதாயை நமஹ
  77 ஓம் ஸ்வராத்மிகாயை நமஹ
  78 ஓம் ரக்த பீஜ நிஹந்த்ர்யை நமஹ
  79 ஓம் சாமுண்டாயை நமஹ
  80 ஓம் அம்பிகாயை நமஹ

  81 ஓம் முண்டகாயப்ரஹரணாயை நமஹ
  82 ஓம் தூம்ரலோசன மர்தனாயை நமஹ
  83 ஓம் ஸர்வதேவ ஸ்துதாயை நமஹ
  84 ஓம் ஸெளம்யாயை நமஹ
  85 ஓம் ஸீராஸீர நமஸ்க்ருதாயை நமஹ

  86 ஓம் காளராத்ர்யை நமஹ
  87 ஓம் கலாதாராயை நமஹ
  88 ஓம் ரூபஸெள பாக்யதாயின்யை நமஹ
  89 ஓம் வாக்தேவ்யை நமஹ
  90 ஓம் வராரோஹாயை நமஹ

  91 ஓம் வாராஹ்யை நமஹ
  92 ஓம் வாரிஜாஸனாயை நமஹ
  93 ஓம் சித்ராம்பராயை நமஹ
  94 ஓம் சித்ரகந்தாயை நமஹ
  95 ஓம் சித்ரமால்ய விபூஷிதாயை நமஹ

  96 ஓம் காந்தாயை நமஹ
  97 ஓம் காமப்ரதாயை நமஹ
  98 ஓம் வித்யாயை நமஹ
  99 ஓம் வித்யாதர ஸுபூஜிதாயை நமஹ
  100 ஓம் ஸ்வேதாநநாயை நமஹ

  101 ஓம் நீலபுஜாயை நமஹ
  102 ஓம் சதுர்வர்க பலப்ரதாயை நமஹ
  103 ஓம் சதுராநநஸாம் ராஜ்யாயை நமஹ
  104 ஓம் ரக்தமத்யாயை நமஹ
  105 ஓம் நிரஞ்ஜனாயை நமஹ

  106 ஓம் ஹம்ஸாஸனாயை நமஹ
  107 ஓம் நீலஜங்க்காயை நமஹ
  108 ஓம் பிரம்ம விஷ்ணு சிவாத்மிகாயை நமஹ

  109 ஓம் துர்காலஷ்மி ஸரஸ்வதீப்யோ நமஹ
  110 ஓம் நானாவித மந்த்ர புஷ்பாணி ஸமர்ப்பயாமி!
  Next Story
  ×