என் மலர்

  ஆன்மிகம்

  ஐயப்பன்
  X
  ஐயப்பன்

  சக்தி வாய்ந்த ஐயப்பன் ஸ்வாமியின் ஸ்லோகங்கள்

  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  ‘சரணம் ஐயப்பா’ எனும் சரணாகதி மந்திரத்தை தூய மனதுடன் ஓதுகிறவன் முக்தி பெறுகிறான். சக்தி வாய்ந்த ஐயப்பன் ஸ்வாமியின் ஸ்லோகங்களை அறிந்து கொள்ளலாம்.
  ஸ்ரீ ஐயப்ப மூலமந்திரம்:

  சபரிமலையில் தந்திரி ஓதுகிற ஐயப்ப மூல மந்திரமாவது:
  ஓம்! க்ரும் நம; பராய
  கோப்த்ரே நம;

  மகா கணபதி தியான ஸ்லோகம்:
  மூக்ஷக வாஹந மோதக ஹஸ்த
  சாமர கர்ண விலம்பித ஸுத்ர
  வாமந ரூப மஹேச்வர புத்ர
  விக்ந விநாயக பாத நமஸ்தே🙏

  ஐயப்பன் மாலை அணியும் போது சொல்ல வேண்டிய மந்திரம்:

  ஞானமுத்ராம் சாஸ்த்ரு முத்ராம் குரு முத்ராம் நமாம்யஹம்
  வனமுத்ராம் சுத்த முத்ராம் ருத்ர முத்ராம் நமாம்யஹம்
  சாந்த முத்ராம் சத்ய முத்ராம் வ்ருத முத்ராம் நமாம்யஹம்
  சபர் யாச்ரச சத்யேன முத்ராம் பாது சதாபிமோ
  குரு தக்ஷிணயா பூர்வம் தஸ்யா நுக்ரஹ காரிணே
  சரணாகத முத்ராக்யம் த்வன் முத்ராம் தாரயாம் யஹம்
  சின் முத்ராம் கேசரி முத்ராம் பத்ர முத்ராம் நமாம்யஹம்
  சபர்யாசல முத்ராயை நமஸ்துப்யம் நமோ நம;

  கலியுகத்தில் எல்லாவிதமான துன்பங்களிலிருந்தும், ஆபத்துகளிலிருந்தும் மக்கள் அனைவரையும் ரட்சித்து காப்பாற்றும் சக்தியுடைய ஒரே கடவுள் ஐயப்பன்தான் என்பதே இம்மூல மந்திரத்தின் பொருள்.

  ஓம் தத் புருஷாய வித் மஹே
  பூத நாதாய தீ மஹி
  தந்நோ ஸாஸ்தா பிரசோத யாத்
  ஸ்ரீ தர்ம ஸாஸ்தா காயத்ரீ
  ஓம் பூதாதி பாய வித் மஹே
  மஹா தேவாய தீ மஹி
  தந்நோ ஸாஸ்தா பிரசோதயாத்
  ஐயப்பன் மகா மந்திரம்
  பூதநாத ஸதானந்தா
  ஸர்வபூத தயாபரா
  ரக்ஷ ரக்ஷ மஹா பாஹோ
  சாஸ்த்ரே துப்யம் நமோ நமஹ;

  ஐயப்பன் ஸுப்ரபாதம்

  1. ஸ்ரீ ஹரிஹர ஸுப்ரஜா சாஸ்தா பூர்வா ஸந்த்யா ப்ரவர்த்தே
  உத்திஷ்ட நரசார்தூல தாதவ்யம் தவ தர்சனம்
  உத்திஷ்டோத்திஷ்ட சபரி கிரீச உத்திஷ்ட சாந்திதாயக
  உத்திஷ்ட ஹரிஹர புத்ர த்ரைலோக்யம் மங்களம் குரு

  2. குரோ ஸமஸ்த ஜகதாம் மனக்லேச ஹாரே
  பக்தோ விஹாரினே மனோஹர திவ்ய மூர்த்தே
  ஹேஸ்வாமி பக்தஜனப்ரிய தான சீல
  ஸ்ரீ சபரி பீடாச்ரம ஸ்தானினே தவஸுப்ரபாதம்

  3. தவஸுப்ரபாதம் அமித்ர ரக்ஷக
  பவது ப்ரஸன்ன மனன சுந்தர
  ப்ரஹ்ம விஷ்ணு சிவாத்மைக்ய ஸ்வரூப
  ஸ்ரீ சபரிபீடாச்ரம ஸ்தானினே தவஸுப்ரபாதம்

  4. அகஸ்த்யாதி மஹா ரிஷிய ஸமுபாஸ்ய ஸந்த்யாம்
  காந்தகிரி குஸுமானி மனோஹரானி
  ஆதாய பாதயுகம் அர்ச்சயிதும் ப்ரபன்னா
  ஸ்ரீ சபரி பீடாச்ரம ஸ்தானினே தவஸுப்ரபாதம்

  5. வாஸவாதி தேவகணா ஸ்வர்காத் இஹைவ ஆக தா
  தர்சிதும் பவந்தம் மகர ஸங்கிரம காலே
  உச்சை சரண கோஷை பஹுதா ஸ்துவந்தி
  ஸ்ரீ சபரி பீடாச்ரம ஸ்தானினே தவஸுப்ரபாதம்

  6. ச்ரத்தா பக்தி ஸமன்வித ஆதீத பூஜாத்ரவ் யானி
  த்வ்ய கந்தாதி ஆஜ்ய பூரித நாளிகே ரானி
  க்லிஷ்டமானவ வர்க்கேன நிஜவ்ரதம் கல்பயன்தவ பார்ச்வம் ஆகதம்
  ஸ்ரீ சபரிபீடாச்ரம ஸ்தானினே தவஸுப்ரபாதம்

  ஸம்ஸார பேஷஜ துளஸீஹார ஸமாவ்ருத மார்க்க ரக்ஷக
  சிஷ்டாணாம் ரக்ஷகஸ் சைவ சரணகோஷஸந்துஷ்ட
  ஸ்ரீ சபரிபீடாச்ரம ஸ்தானினே தவஸுப்ரபாதம்

  8. ஸோம சுந்தரேஸ்ய ப்ரேம்னா சக்த்யாம் சஹரிணாஸஹே
  நிக்ர ஹார்த்தம் தைத்யானாம் பாலரூபேண ஸமன்வித
  அவதார யாமாஸ பம்பாதீரே பந்தளாதிப ப்ரபூஜித
  ஸ்ரீ சபரிபீடாச்ரம ஸ்தானினே தவஸுப்ரபாதம்

  9. ஸந்யாஸரூப சபரி யாத்ரா ஸர்வாப குணவர்ஜித
  ஸஸ்நேஹம் ஸோத் ஸாஹஞ்ச ஸாந்த்வனானி பணந்த
  ஸமஸ்த மங்கள ஸன்மார்க்கம் ஸதா அஸ்மா ஸுப்ரதர்சிதம்
  ஸ்ரீ சபரிபீடாச்ரம ஸ்தானினே தவஸுப்ரபாதம்

  10. பவத்ஸகா சாத் ஈப்ஸித பலம் ஆப்னு வந்தி இஹ லோக மானவா
  தத் காரணா தேவ அர்தினா தவ பார்ஸ்வ மா க தா
  மாது பரிபாலனாதிவ பவிஷ்யேம ஸுகினோத்ருவம்
  ஸ்ரீ சபரி பீடாச்ரம ஸ்தானினே தவ ஸுப்ரபாதம்

  11. நிர்மானுஷ்யா ரண்யே த்வயி ஸ்தி தேஸதி
  திவாம் ஸமீப யிஷ்யும் அசக் தோ பூதோபீ
  தவநாமம் உக் சரன்னேவ இஹ ஆயாதே புனர்புன
  ஸ்ரீ சபரி பீடாச் ரம ஸ்தானி னே தவ ஸுப்ரபாதம்

  12. நிஷ்டாயாம் ஸ்திதோபி அஸ்மத் ஸ காச ஹ்ருதி ஸனனி வேஷ்ட
  நசாஸ்த்ரு பக்தானாம் அசுபம் வித்ய தே க்வ்சித்
  தீயந்தாம் யச கீர்த்திம் வித்யாம் புத்திம் ச்ரியம்பலம்
  ஸ்ரீ சபரி பீடாச்ரம ஸ்தானினே தவ ஸுப்ரபாதம்

  13. அப்ர மேய ப்ரபாபவ அணிமாதி ஸித்தித
  அக்ஞான நாசன ஸுவிக் ஞான தாயக
  ஆனந்த பூத அனாத நர்த
  ஸ்ரீ சபரி பீடாச்ரம ஸ்தானினே தவ ஸுப்ரபாதம்

  14. மானவாவதாரே மனு ஜாக் ருதிம் மணிகண்டா பிரதானம் ரமணிய தேஹீனம்
  தனுர் தரம் தைர்ய கீர்த்திம் பஜாமி நித்யம் புவனைக நாதம்
  தேவா வதாரே திசாந்த ரூபம் காந்த ச்ருங்க வாஸினம் கமனீய லோசனம்
  வாஸர வார்ச்சிதம் புராண புருஷம் பஜாமி நித்யம் பூதாதி நாதம்.
  Loading...

  15. பாண்ட் யேச ரத்னம் புவி பாலகம் பந்தனா திபம் பரமபுருஷம்
  சுசிஸ்மிதம் சுத்த தே ஹினம் சாஸ்தாரம் ப்ரணமாம் யஹம்
  அத்புத காத்ரம் கிராதவ புஷம் ஆத்யந்த ரஹிதம் ஆபத் ஸகாயம்
  ஆனந்த ஸிந்தும் அரவிந்த லோசனம் பஜாமி நித்யம் த்ரிபுராரி புத்ரம்.

  16. ஏனதர் நாம பனதர் திவ்யை புஷ்பவனேன விரசிதை
  பக்தி பூர்வக் குதை ப்ரபாதச் லோகை
  தோஷாணி த்யக் தவா குணான் ஸ்வீகுருஷ்வன்
  பரீணாது பகவான் ஸ்ரீ ஹரிஹர புத்ர
  ஓம் நமோ கிரிசாய சிபி விஷ்டாய
  ஸ்ரீ ஹரிஹர புத்ராய ச ஓம் தத் ஸத்

  சாஸ்த்ர ஸுப்ரபாதம்:

  1. ஸ்ரீ சேச புத்ர யுருஷாத்தம தர்ம மூர்த்தே
  ஸ்ரீ மன் சுபப்ரத விசக்ஷண விச்வ மூர்த்தே
  உத்தியத்தினேச சதகோடி ஸமான காந்தே
  சாஸ்த ப்ரபோ ஹரிஹராதமஜ ஸுப்ரபாதம்
  2. தர்மக்ஞ தர்ம பரிபாலக தர்ம சீல
  ப்ரத்யக்ஷ தைவ கலி தைவத தேவதேவ
  உத்புல்ல பத்ம ஸத்ருசானன தீன பந்தோ
  சாஸ்த ப்ரபோ ஹரிஹராத்மஜ ஸுப்ரபாதம்
  3. பூர்ணேதி பூர்ண சசி ஸுந்தர புஷ்களேதி
  பத்னீத்வ யேன பரிலப்த விலாஸ கேலே
  பும்ஸ்கோகில த்வனி விபோதித கீதலோல
  சாஸ்த ப்ரபோ ஹரிஹராத்கஜ ஸுப்ரபாதம்
  4. பூதேச பூத பவபாவி விதப்ரமேய
  ஸந்யாஸி மானஸ சரச்ருதி கீயமான
  அக் ஞான மோஹ திமிரா பஹ பால நேத்ர
  சாஸ்த ப்ரபோ ஹரிஹராத்மஜ ஸுப்ரபாதம்
  5. ஹே வீரதீர ரண சூர ஜிதாரி ராசே
  வித்யா நிதே குண நிதே ஜகதாதி ஹேதோ
  ஸெள பாக்ய தாண்ய தன மங்கள தாயி நஸ்தே
  சாஸ்த ப்ரபோ ஹரிஹராத்மஜ ஸுப்ரபாதம்

  Next Story
  ×