பொது மருத்துவம்

உடல் உறுப்புகள் சொல்லும் ஆச்சரியமான உண்மைகள்

Update: 2022-06-22 08:37 GMT
  • மனித உடல் பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை உள்ளடக்கியது.
  • மனித உடலில் வியப்பூட்டும் சில உண்மைகள் உங்கள் பார்வைக்கு...

* கருவிழியில் உள்ள மெலனின் கண் நிறத்தை தீர்மானிக்கிறது.

* கண்ணில் ஒளி உணர்திறன் கொண்ட 107 மில்லியன் செல்கள் உள்ளன.

* கண்கள் ஒவ்வொரு நொடியும் 50 வெவ்வேறு பொருள்களில் கவனம் செலுத்தும் ஆற்றல் கொண்டது.

* உடலில் கண்ணை விட சிக்கலான ஒரே உறுப்பு மூளை.

* கண்கள் தோராயமாக 10 மில்லியன் வண்ணங்களை வேறுபடுத்தி அறியும் தன்மை கொண்டது.

* கண்களைத் திறந்து கொண்டு தும்முவது இயலாது.

* கண்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரே அளவில்தான் இருக்கும்.

* மனிதனின் கண்கள் வருடத்திற்கு சராசரியாக 42,00,000 முறைகள் இமைக்கின்றன.

* மனித இதயத்தின் சராசரி எடை 220-260 கிராம்.

* சராசரி மனிதன் ஒரு நாளைக்கு சுமார் 23 ஆயிரம் முறை காற்றை உள்ளிழுத்தல் மற்றும் வெளியேற்றுதல் என சுவாசம் மேற்கொள்கிறான்.

* வாழ்நாளில் கண்கள் சிமிட்டும் எல்லா நேரங்களையும் சேமித்து, அவற்றை ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்தினால், 1.2 வருடங்கள் இருட்டான சூழலை உணரலாம்.

* ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கைரேகை தனித்துவமாக இருப்பது போலவே நாக்கிலும் ரேகை உள்ளது.

* எந்த மனிதருக்கும் ஒரே மாதிரியான பற்கள் இருக்காது.

* ஒவ்வொரு மாதமும் புதிய தோல் உருவாகும்.

* என்சைக்ளோபீடியாவை விட 5 மடங்கு அதிகமான தகவல்களை மனித மூளை சேமித்து வைத்திருக்கும்.

Tags:    

Similar News