என் மலர்

  ஆன்மிகம்

  ஐயப்பன்
  X
  ஐயப்பன்

  மன அமைதி தரும் ஐயப்பன் சுப்ரபாதம்

  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  காலையில் குளிர்ந்த நீரில் குளிப்பது தொடங்கி, விரதம், சுவாமியின் நாமத்தை ஜபிக்கறது, மாலையில் குளிர்ந்த நீரில் குளிப்பது ஐயப்பசாமிகளின் வீடுகளுக்கோ கோயில்களுக்கோ சென்று பூஜையில் கலந்துகொள்வதென ஐயப்பனின் சிந்தனையே 41 நாள்களும் மிகுந்திருக்கும்.
  1. ஸ்ரீ ஹரிஹர ஸுப்ரஜா சாஸ்தா பூர்வா ஸந்த்யா ப்ரவர்த்தே
  உத்திஷ்ட நரசார்தூல தாதவ்யம் தவ தர்சனம்
  உத்திஷ்டோத்திஷ்ட சபரி கிரீச உத்திஷ்ட சாந்திதாயக
  உத்திஷ்ட ஹரிஹர புத்ர த்ரைலோக்யம் மங்களம் குரு

  2. குரோ ஸமஸ்த ஜகதாம் மனக்லேச ஹாரே
  பக்தோ விஹாரினே மனோஹர திவ்ய மூர்த்தே
  ஹேஸ்வாமி பக்தஜனப்ரிய தான சீல
  ஸ்ரீ சபரி பீடாச்ரம ஸ்தானினே தவஸுப்ரபாதம்

  3. தவஸுப்ரபாதம் அமித்ர ரக்ஷக
  பவது ப்ரஸன்ன மனன சுந்தர
  ப்ரஹ்ம விஷ்ணு சிவாத்மைக்ய ஸ்வரூப
  ஸ்ரீ சபரிபீடாச்ரம ஸ்தானினே தவஸுப்ரபாதம்

  4. அகஸ்த்யாதி மஹா ரிஷிய ஸமுபாஸ்ய ஸந்த்யாம்
  காந்தகிரி குஸுமானி மனோஹரானி
  ஆதாய பாதயுகம் அர்ச்சயிதும் ப்ரபன்னா
  ஸ்ரீ சபரி பீடாச்ரம ஸ்தானினே தவஸுப்ரபாதம்

  5. வாஸவாதி தேவகணா ஸ்வர்காத் இஹைவ ஆக தா
  தர்சிதும் பவந்தம் மகர ஸங்கிரம காலே
  உச்சை சரண கோஷை பஹுதா ஸ்துவந்தி
  ஸ்ரீ சபரி பீடாச்ரம ஸ்தானினே தவஸுப்ரபாதம்

  6. ச்ரத்தா பக்தி ஸமன்வித ஆதீத பூஜாத்ரவ் யானி
  த்வ்ய கந்தாதி ஆஜ்ய பூரித நாளிகே ரானி
  க்லிஷ்டமானவ வர்க்கேன நிஜவ்ரதம் கல்பயன்தவ பார்ச்வம் ஆகதம்
  ஸ்ரீ சபரிபீடாச்ரம ஸ்தானினே தவஸுப்ரபாதம்

  7. திவ்ய பஸ்மாலங்க்ருத லலாட காத்ர நீலவஸ்த்ரதர
  ஸம்ஸார பேஷஜ துளஸீஹார ஸமாவ்ருத மார்க்க ரக்ஷக
  சிஷ்டாணாம் ரக்ஷகஸ் சைவ சரணகோஷஸந்துஷ்ட
  ஸ்ரீ சபரிபீடாச்ரம ஸ்தானினே தவஸுப்ரபாதம்

  8. ஸோம சுந்தரேஸ்ய ப்ரேம்னா சக்த்யாம் சஹரிணாஸஹே
  நிக்ர ஹார்த்தம் தைத்யானாம் பாலரூபேண ஸமன்வித
  அவதார யாமாஸ பம்பாதீரே பந்தளாதிப ப்ரபூஜித
  ஸ்ரீ சபரிபீடாச்ரம ஸ்தானினே தவஸுப்ரபாதம்

  9. ஸந்யாஸரூப சபரி யாத்ரா ஸர்வாப குணவர்ஜித
  ஸஸ்நேஹம் ஸோத் ஸாஹஞ்ச ஸாந்த்வனானி பணந்த
  ஸமஸ்த மங்கள ஸன்மார்க்கம் ஸதா அஸ்மா ஸுப்ரதர்சிதம்
  ஸ்ரீ சபரிபீடாச்ரம ஸ்தானினே தவஸுப்ரபாதம்

  10. பவத்ஸகா சாத் ஈப்ஸித பலம் ஆப்னு வந்தி இஹ லோக மானவா
  தத் காரணா தேவ அர்தினா தவ பார்ஸ்வ மா க தா
  மாது பரிபாலனாதிவ பவிஷ்யேம ஸுகினோத்ருவம்
  ஸ்ரீ சபரி பீடாச்ரம ஸ்தானினே தவ ஸுப்ரபாதம்

  11. நிர்மானுஷ்யா ரண்யே த்வயி ஸ்தி தேஸதி
  திவாம் ஸமீப யிஷ்யும் அசக் தோ பூதோபீ
  தவநாமம் உக் சரன்னேவ இஹ ஆயாதே புனர்புன
  ஸ்ரீ சபரி பீடாச் ரம ஸ்தானி னே தவ ஸுப்ரபாதம்

  12. நிஷ்டாயாம் ஸ்திதோபி அஸ்மத் ஸ காச ஹ்ருதி ஸனனி வேஷ்ட
  நசாஸ்த்ரு பக்தானாம் அசுபம் வித்ய தே க்வ்சித்
  தீயந்தாம் யச கீர்த்திம் வித்யாம் புத்திம் ச்ரியம்பலம்
  ஸ்ரீ சபரி பீடாச்ரம ஸ்தானினே தவ ஸுப்ரபாதம்

  13. அப்ர மேய ப்ரபாபவ அணிமாதி ஸித்தித
  அக்ஞான நாசன ஸுவிக் ஞான தாயக
  ஆனந்த பூத அனாத நர்த
  ஸ்ரீ சபரி பீடாச்ரம ஸ்தானினே தவ ஸுப்ரபாதம்

  14. மானவாவதாரே மனு ஜாக் ருதிம் மணிகண்டா பிரதானம் ரமணிய தேஹீனம்
  தனுர் தரம் தைர்ய கீர்த்திம் பஜாமி நித்யம் புவனைக நாதம்
  தேவா வதாரே திசாந்த ரூபம் காந்த ச்ருங்க வாஸினம் கமனீய லோசனம்
  வாஸர வார்ச்சிதம் புராண புருஷம் பஜாமி நித்யம் பூதாதி நாதம்.

  15. பாண்ட் யேச ரத்னம் புவி பாலகம் பந்தனா திபம் பரமபுருஷம்
  சுசிஸ்மிதம் சுத்த தே ஹினம் சாஸ்தாரம் ப்ரணமாம் யஹம்
  அத்புத காத்ரம் கிராதவ புஷம் ஆத்யந்த ரஹிதம் ஆபத் ஸகாயம்
  ஆனந்த ஸிந்தும் அரவிந்த லோசனம் பஜாமி நித்யம் த்ரிபுராரி புத்ரம்.

  16. ஏனதர் நாம பனதர் திவ்யை புஷ்பவனேன விரசிதை
  பக்தி பூர்வக் குதை ப்ரபாதச் லோகை
  தோஷாணி த்யக் தவா குணான் ஸ்வீகுருஷ்வன்
  பரீணாது பகவான் ஸ்ரீ ஹரிஹர புத்ர
  ஓம் நமோ கிரிசாய சிபி விஷ்டாய
  ஸ்ரீ ஹரிஹர புத்ராய ச ஓம் தத் ஸத்
  Next Story
  ×