உடற்பயிற்சி

நின்று செய்யும் ஆசனங்களின் பொதுவான பலன்கள்

Update: 2022-07-01 03:06 GMT
  • வயிற்று உள் உறுப்புகளின் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்துகின்றன
  • முதுகுத்தண்டை சீராக வைத்திருக்க உதவுகின்றன

* கால் தசைகளையும் மூட்டுக்களையும் பலப்படுத்துகின்றன

* உடல் முழுவது ஆற்றலைப் பெருக்குகின்றன

* நுரையீரலைப் பலப்படுத்துகின்றன

* இரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்துகின்றன

* முதுகுத்தண்டை சீராக வைத்திருக்க உதவுகின்றன

* நிற்கும் நிலையை சரி செய்கின்றன; நாம் நிற்கும் நிலையில் இருக்கும் தவறுகளை சரி செய்ய உதவுகின்றன

* இடுப்பின் நெகிழ்வுத்தன்மையை அதிகரிக்கின்றன

* சீரண ஆற்றலை அதிகரிக்கின்றன

* வயிற்று உள் உறுப்புகளின் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்துகின்றன

மேலும் பெரும்பாலான நின்று செய்யும் ஆசனங்கள் மூலாதார சக்கரத்தைத் தூண்டி அதன் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துவதாக இருக்கும். சீரான மூலாதார இயக்கம் ஆற்றலை வளரும், வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும், சோம்பலைப் போக்கும். மூலாதாரம் நிலையான தன்மையை உருவாக்கும்.

Tags:    

Similar News