வெற்றிக்கு பிறகு சக வீரர்களுடன் மகிழ்ச்சியை பரிமாறிக்கொண்ட வார்னர், ரிஷப் பண்ட்
பந்தை விளாசும் வார்னர்
அரை சதம் அடித்த மிட்செல் மார்ஷ் பேட்டை உயர்த்தி காட்டுகிறார்
பந்து எடுபடாததால் சோகத்தில் சாகல்
ராஜஸ்தான் அணியின் ஸ்கோர் உயர முக்கிய பங்காற்றிய படிக்கல்