எங்கள் இணையதளம் அல்லது செயலியை உங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப மாற்றுவது எப்படி?

இவ்வாறு உங்களுக்கு பிடித்தமான பகுதிகளை எளிதாக நீங்களே தேர்ந்த்தெடுத்து படிக்கும் வகையில் மாலைமலர் இணையத்தளம் மற்றும் செயலியை அமைத்துள்ளோம்.