தொடர்புக்கு: 8754422764

இந்தியா 2 வெற்றி- 120 புள்ளிகள்: ஆஸ்திரேலியா 2 வெற்றி, ஒரு டிரா- ஆனால் 56 புள்ளிகள்தான்: எப்படி சாத்தியம்