வழிபாடு

சிவன் விசேஷ தலங்கள்

Update: 2022-06-24 07:36 GMT
  • சிவன் இந்து சமயத்தில் கூறப்பட்டுள்ள மும்மூர்த்திகளுள் ஒருவர்.
  • சிவலிங்கங்கள் இருக்கும் தலங்கள் விடங்க தலங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

* திருவேள்விக்குடி - கவுதுகாபந்தன ஷேத்ரம்

* திருமங்கலகுடி - பஞ்சமங்கள ஷேத்ரம்

* திருவையாறு - பஞ்ச நந்தி ஷேத்ரம்

* திருவிடைமருதூர் - பஞ்சலிங்க ஷேத்ரம்

* திருநீலக்குடி - பஞ்சவில்வாரண்ய ஷேத்ரம்

* திருவிற்கோலம் - நைமிசாரண்ய ஷேத்ரம்

* திருநெல்லிக்கா - பஞ்சாட்சரபுரம்

* காஞ்சி - சத்தியவிரத ஷேத்ரம்

* திருவல்லம் - வில்வாரண்யம்

* திருகண்டியூர் - ஆதிவில்வாரண்யம்

Tags:    

Similar News