தொடர்புக்கு: 8754422764
talent News

பெண்களே பழைய வளையல்களில் கண்கவர் கைவினைப் பொருட்கள் செய்யலாம்...

பழையதாகிப்போன வளையல்களை தூக்கி எறியாமல், அவற்றைக் கொண்டு வீட்டை அழகுபடுத்தும் கைவினைப் பொருட்களை எளிமையாகச் செய்து கொள்ளலாம்.

ஜனவரி 11, 2022 09:11

தொழிலில் வாகை சூட தன்னம்பிக்கை அவசியம்

டிசம்பர் 23, 2021 12:56

வெற்றி பெறுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

டிசம்பர் 21, 2021 14:06

பெண்களின் திறமைக்கு பெருகிவரும் செல்வாக்கு

டிசம்பர் 17, 2021 13:59

வெற்றியை நிர்ணயிக்கும் நிர்வாகத் திறமை

நவம்பர் 15, 2021 11:57

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

More