தொடர்புக்கு: 8754422764
jesus christ News

அழியாத உணவைத் தேடுங்கள்

ஆன்மிகப் பசியை அவர்கள் இயேசுவை நம்புவதன் மூலமாக மட்டும்தான், தணிக்க முடியும். அதை அறிந்துகொள்ளாமல் மக்கள் இருக்கிறார்களே என்பதுதான் இயேசுவின் வருத்தத்துக்கான காரணம்.

அக்டோபர் 20, 2020 14:05

இயேசுவின் சிலுவை- எழுச்சியின் முன் உதாரணம்

அக்டோபர் 17, 2020 13:02

இஸ்ரவேலர்களை சபிக்க வந்த பிலேயாம்

அக்டோபர் 13, 2020 13:18

இயேசுவுக்காக கை விடுவோமா?

அக்டோபர் 07, 2020 14:08

மண்பானைகளை ஆயுதமாக்கி, போரில் வெற்றிகண்ட தேவன்

அக்டோபர் 06, 2020 13:53

இயேசுவின் அன்பின் கரத்திற்குள் ஒப்புக்கொடுப்போம்

செப்டம்பர் 30, 2020 14:49

கடவுள் அமைத்துக் கொடுத்த வாழ்க்கை

செப்டம்பர் 29, 2020 12:17

மனிதனின் வாழ்வின் இருளை ஒளியாக மாற்ற

செப்டம்பர் 23, 2020 12:53

பாவத்தால் அழிந்து போன தேசங்கள்

செப்டம்பர் 22, 2020 10:53

நம்முடைய எஜமானாகிய இயேசு

செப்டம்பர் 19, 2020 13:30

காலத்தின் அருமை

செப்டம்பர் 18, 2020 13:54

உபவாச ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்கிறார்

செப்டம்பர் 17, 2020 13:12

தேவனை ஏமாற்ற முடியாது

செப்டம்பர் 16, 2020 13:03

மூன்றே நாட்களில் ஆலயத்தை எழுப்பிய அற்புதர்

செப்டம்பர் 15, 2020 09:05

பாறையில் பீறிட்ட தண்ணீர்

செப்டம்பர் 11, 2020 10:25

நோவாவும், வானவில் உடன்படிக்கையும்...

செப்டம்பர் 04, 2020 14:21

பகைவரிடத்தில் பாசம்

ஆகஸ்ட் 26, 2020 14:21

உண்மையான கைமாறு

ஆகஸ்ட் 25, 2020 14:08

இயேசுவின் திரு இருதயத்திற்கு நிந்தைப் பரிகார செபம்

ஆகஸ்ட் 24, 2020 14:29

புது வாழ்வின் ரகசியம் என்ன?

ஆகஸ்ட் 21, 2020 14:28

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

More