தொடர்புக்கு: 8754422764
jesus christ News

பார்வையற்றவர்களும் பார்வை பெறலாம்

எகிப்தியரின் அடிமைத்தளையில் இருந்து மீட்டு, வாக்களிக்கப்பட்ட தேசம் நோக்கி இஸ்ரவேலரை வழிநடத்திச் சென்றவர் மோசே. செல்லும் வழியில் சீனாய் மலையில் அவர்களுக்குக் கடவுளிடம் இருந்து பத்து கட்டளைகளைப் பெற்றுத்தந்தார்.

ஆகஸ்ட் 04, 2020 14:07

கிறிஸ்துவின் அன்பு

ஆகஸ்ட் 03, 2020 13:56

இயேசு என்னை நரகத்திற்கு போகாமல் தடுக்க முடியுமா?

ஜூலை 24, 2020 14:28

கிறிஸ்துவின் சிந்தை

ஜூலை 23, 2020 14:27

இயேசுநாதருடைய திரு இருதயத்திற்கு மனுக்குலத்தை ஒப்புக்கொடுக்கும் செபம்

ஜூலை 22, 2020 14:53

உப்பாகவும், ஒளியாகவும் இருங்கள்

ஜூலை 21, 2020 12:27

இயேசு நாதருடைய திரு இதயத்துக்குத் தன்னை ஒப்புக் கொடுக்கும் செபம்

ஜூலை 20, 2020 14:21

வேதமே என் மன மகிழ்ச்சி

ஜூலை 17, 2020 14:46

தோல்வியை கடந்திடுவோம்

ஜூலை 16, 2020 14:32

இயேசு உங்கள் வேதனையை காண்கிறார்

ஜூலை 15, 2020 14:28

நம்பிக்கையே அஸ்திவாரம்

ஜூலை 14, 2020 13:48

இயேசு போதனைகள்: நீ எனக்கு வேண்டும்

ஜூலை 10, 2020 14:16

நேரத்தை திட்டமிட்டு பயன்படுத்துவோம்

ஜூலை 08, 2020 14:09

பிறரது தவறுகளை மன்னித்து பழகுங்கள்

ஜூலை 07, 2020 11:49

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

More