தொடர்புக்கு: 8754422764
jesus christ News

பைபிள் கூறும் வரலாறு: ஆகாய்

‘ஆகாய்’ என்பதற்கு ‘திருவிழா’ என்பது பொருள். இன்றைய நாள்காட்டிக் கணக்குப் படிப் பார்த்தால் கி.மு. 520-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 2-ல் அவருக்கு கடவுளின் வார்த்தை முதன் முதலில் வருகிறது.

செப்டம்பர் 17, 2019 09:48

சிலுவை கொலைக்கருவியா?

செப்டம்பர் 16, 2019 10:24

குழுவாக செயலாற்றுவோம்

செப்டம்பர் 14, 2019 09:17

கர்த்தர் மீது நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள்...

செப்டம்பர் 13, 2019 10:16

இறைவாக்கு நூல்களுக்கும் அபக்கூக்கு நூலுக்கும் உள்ள வேறுபாடு

செப்டம்பர் 12, 2019 10:21

பைபிள் கூறும் வரலாறு: செப்பனியா

செப்டம்பர் 11, 2019 08:38

யூதாஸா? பேதுருவா?

செப்டம்பர் 07, 2019 09:03

மணப்பாடு திருச்சிலுவை ஆலய மகிமை திருவிழா கொடியேற்றம்

செப்டம்பர் 05, 2019 08:59

ஆண்டவர் உங்களை பெலப்படுத்துவார்

செப்டம்பர் 03, 2019 08:58

கைவிடாத தேவன்

ஆகஸ்ட் 28, 2019 08:59

பைபிள் கூறும் வரலாறு: நாகூம்

ஆகஸ்ட் 27, 2019 10:04

உனக்கு பயம் வேண்டாம்

ஆகஸ்ட் 26, 2019 11:44

நன்மை தரும் வாழ்வு

ஆகஸ்ட் 23, 2019 09:42

வாழ்வு தரும் இறைவார்த்தை

ஆகஸ்ட் 22, 2019 09:54

பைபிள் கூறும் வரலாறு: ஆமோஸ்

ஆகஸ்ட் 21, 2019 09:27

பைபிள் கூறும் வரலாறு: மீக்கா

ஆகஸ்ட் 20, 2019 10:57

கருமத்தம்பட்டி புனித ஜெபமாலை மாதா ஆலயம் திருத்தலமாக உயர்வு

ஆகஸ்ட் 17, 2019 10:09

தன்னை அறிவோம்

ஆகஸ்ட் 15, 2019 08:47

உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும்

ஆகஸ்ட் 14, 2019 09:15

பைபிள் கூறும் வரலாறு: யோனா

ஆகஸ்ட் 13, 2019 10:51

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...