தொடர்புக்கு: 8754422764
jesus christ News

செல்வரும், லாசரும் -இயேசு போதித்த உவமை

உலக வாழ்வில் இரக்கமில்லாமல் வாழ்ந்த செல்வர், மரணத்திற்குப்பின் தம் குற்றத்தை உணர்ந்தாலும், அவர் மன்னிக்கப்படவில்லை.

ஜூலை 20, 2021 09:04

எல்லோரிடமும் அன்பு காட்டுங்கள்

ஜூலை 15, 2021 08:27

இயேசு கூறிய நிலையான செல்வம் எது...?

ஜூலை 14, 2021 09:14

இயேசுவின் திருமுழுக்கு

ஜூலை 09, 2021 08:30

இயற்கை மீது அதிகாரம் கொண்ட கடவுள்

ஜூலை 08, 2021 09:18

கேட்கச் செவியுள்ளோர் கேட்கட்டும்

ஜூலை 05, 2021 10:12

கடல் மீது நடந்த இயேசு

ஜூலை 03, 2021 08:34

இயேசு ஆயிரக்கணக்கானோருக்கு உணவளித்த நிகழ்வு

ஜூலை 02, 2021 13:27

அதிக மீன்கள் கிடைக்கும் வகையில் இயேசு செய்த அற்புதம்

ஜூலை 01, 2021 09:24

கேட்கச் செவியுள்ளோர் கேட்கட்டும்

ஜூன் 30, 2021 10:50

மரம் அதனதன் கனியால் அறியப்படும்

ஜூன் 29, 2021 12:34

முடக்குவாதத்தை குணப்படுத்திய இயேசு கிறிஸ்து

ஜூன் 28, 2021 09:19

இயேசுவின் ஆடையைத் தொட்டு நலமடைந்த நிகழ்வு

ஜூன் 26, 2021 12:09

மனநலம் பாதித்தோரை இயேசு குணமாக்குகிறார்

ஜூன் 25, 2021 14:32

நான் கொடுக்கும் போதனை என்னுடையதல்ல

ஜூன் 24, 2021 08:41

இயேசு கிறிஸ்து உடல் ஊனமுற்ற சிலரை குணப்படுத்தினார்

ஜூன் 23, 2021 11:32

மனம் மாறுவோம்... நற்செயல்கள் செய்வோம்...

ஜூன் 22, 2021 10:26

இயேசு தண்ணீரை திராட்சை இரசமாக்குகிறார்

ஜூன் 21, 2021 13:36

சட்டமும் மரபுகளும்- இயேசு கிறிஸ்துவின் விளக்கம்

ஜூன் 19, 2021 13:33

விதையும், விவிலியமும்...

ஜூன் 18, 2021 12:50

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

More