தொடர்புக்கு: 8754422764
jesus christ News

மீனின் வயிறும் கல்லறையும்

இயேசு ஏற்கெனவே பல அற்புதங்களைச் செய்திருந்தார். ஆனால், யூத மதத் தலைவர்களுக்கும், பரிசேயர்களுக்கும் அவை போதுமானவையாக இல்லை

நவம்பர் 24, 2020 14:57

உங்கள் குழந்தைகள் ஆசிர்வதிக்கப்பட ஜெபங்கள்

நவம்பர் 20, 2020 13:21

ஜெபம்... புதிய மொழிபெயர்ப்பில் இறைவேண்டல்

நவம்பர் 18, 2020 13:33

ஆண்டவரோடு இருப்போம்

நவம்பர் 16, 2020 13:03

இயேசுவை விட்டு நீங்கினர் இந்தச் சீடர்கள்

நவம்பர் 13, 2020 13:11

கண்ணீரால் கடவுளை வென்றவர்

நவம்பர் 05, 2020 13:32

சாலமோனின் ஜெபம்

நவம்பர் 01, 2020 13:21

அழியாத உணவைத் தேடுங்கள்

அக்டோபர் 20, 2020 14:05

இயேசுவின் சிலுவை- எழுச்சியின் முன் உதாரணம்

அக்டோபர் 17, 2020 13:02

இஸ்ரவேலர்களை சபிக்க வந்த பிலேயாம்

அக்டோபர் 13, 2020 13:18

இயேசுவுக்காக கை விடுவோமா?

அக்டோபர் 07, 2020 14:08

மண்பானைகளை ஆயுதமாக்கி, போரில் வெற்றிகண்ட தேவன்

அக்டோபர் 06, 2020 13:53

இயேசுவின் அன்பின் கரத்திற்குள் ஒப்புக்கொடுப்போம்

செப்டம்பர் 30, 2020 14:49

கடவுள் அமைத்துக் கொடுத்த வாழ்க்கை

செப்டம்பர் 29, 2020 12:17

மனிதனின் வாழ்வின் இருளை ஒளியாக மாற்ற

செப்டம்பர் 23, 2020 12:53

பாவத்தால் அழிந்து போன தேசங்கள்

செப்டம்பர் 22, 2020 10:53

நம்முடைய எஜமானாகிய இயேசு

செப்டம்பர் 19, 2020 13:30

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

More