தொடர்புக்கு: 8754422764
jesus Christ News

தவக்கால சிந்தனை: சாட்டை பின்னும் காலம்

யோவான் 2:13-35 இயேசு தன் வாழ்வில் கடினமாக நடந்து கொண்ட நேரங்களில் இந்தப்பகுதியும் ஒன்று.இயேசு அப்படி என்ன கடினமாக நடந்துகொள்கிறார்? என்று அறிந்து கொள்ளலாம்

மார்ச் 04, 2021 14:19

மன்னிப்பின் மகத்துவத்தை உணர்த்திய இயேசு

மார்ச் 02, 2021 10:40

இந்த தவக்காலத்தில் உபவாசம் இருப்பது

பிப்ரவரி 26, 2021 12:51

பெற்றோருக்கு கீழ்படிய வேண்டும்

பிப்ரவரி 25, 2021 12:22

தெய்வீக சமாதானம் கிடைக்க முயற்சி செய்வோமாக

பிப்ரவரி 24, 2021 13:42

விசுவாசத்தோடு ஜெபிப்போம்

பிப்ரவரி 23, 2021 11:34

இயேசுவின் தாழ்மை குணம்

பிப்ரவரி 21, 2021 12:04

பிதாவாகிய தேவனின் அன்பு

பிப்ரவரி 19, 2021 09:36

கிறிஸ்தவர்களின் தவக்காலம் இன்று தொடங்குகிறது

பிப்ரவரி 17, 2021 07:19

நாளை சாம்பல் புதன்: கிறிஸ்தவர்களின் 40 நாள் தவக்காலம் தொடங்குகிறது

பிப்ரவரி 16, 2021 11:23

நம்மோடு இருக்கும் இயேசு

பிப்ரவரி 02, 2021 09:36

சவுலின் ஆணவத்தை உடைத்த தாவீது

ஜனவரி 29, 2021 14:27

மகளை அர்ப்பணித்த யெப்தா

ஜனவரி 22, 2021 14:04

ஓய்வு நாள் அதிசயமும், பரிசேயர்களின் விவாதமும்

ஜனவரி 21, 2021 11:29

நம்மோடு இருக்கும் இயேசு

ஜனவரி 06, 2021 14:05

இயேசுவின் கோபமும்.. மனக் கோவிலும்..

ஜனவரி 05, 2021 09:37

கிறிஸ்து பிறப்பின் நோக்கத்தை நம் வாழ்வில் கடைப்பிடிப்போம்

ஜனவரி 04, 2021 13:14

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

More