தொடர்புக்கு: 8754422764
jesus Christ News

நாமும் பிறர் குற்றங்களை மன்னிப்போம்

சிலுவையின் மரண ஆக்கினையின் நேரத்திலும் தம்மை சிலுவையில் அறைந்தவர்களையும், தண்டனையை நிறைவேற்றின அதிகாரிகளையும், சிலுவையில் அறையும்படி அதிகாரிகளை நிர்பந்தம் பண்ணின ஜனங்களையும் மன்னிக்கும்படி வேண்டுதல் செய்கிறவராக காணப்பட்டார்.

ஆகஸ்ட் 13, 2020 16:10

நம்பிக்கையாய் இருங்கள்

ஆகஸ்ட் 11, 2020 14:01

பார்வையற்றவர்களும் பார்வை பெறலாம்

ஆகஸ்ட் 04, 2020 14:07

கிறிஸ்துவின் அன்பு

ஆகஸ்ட் 03, 2020 13:56

சிறந்த சீடனாக வாழ முடியுமா..?

ஜூலை 31, 2020 14:27

ஏழைகளின் நலனில் கவனம் செலுத்துவோம்

ஜூலை 29, 2020 13:33

சோர்ந்து போகாதே

ஜூலை 25, 2020 14:07

இயேசு என்னை நரகத்திற்கு போகாமல் தடுக்க முடியுமா?

ஜூலை 24, 2020 14:28

கிறிஸ்துவின் சிந்தை

ஜூலை 23, 2020 14:27

இயேசுநாதருடைய திரு இருதயத்திற்கு மனுக்குலத்தை ஒப்புக்கொடுக்கும் செபம்

ஜூலை 22, 2020 14:53

உப்பாகவும், ஒளியாகவும் இருங்கள்

ஜூலை 21, 2020 12:27

இயேசு நாதருடைய திரு இதயத்துக்குத் தன்னை ஒப்புக் கொடுக்கும் செபம்

ஜூலை 20, 2020 14:21

வேதமே என் மன மகிழ்ச்சி

ஜூலை 17, 2020 14:46

தோல்வியை கடந்திடுவோம்

ஜூலை 16, 2020 14:32

இயேசு உங்கள் வேதனையை காண்கிறார்

ஜூலை 15, 2020 14:28

நம்பிக்கையே அஸ்திவாரம்

ஜூலை 14, 2020 13:48

இயேசு போதனைகள்: நீ எனக்கு வேண்டும்

ஜூலை 10, 2020 14:16

நேரத்தை திட்டமிட்டு பயன்படுத்துவோம்

ஜூலை 08, 2020 14:09

பிறரது தவறுகளை மன்னித்து பழகுங்கள்

ஜூலை 07, 2020 11:49

இயேசுவின் சிலுவை மொழிகள்

ஜூலை 06, 2020 14:14

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

More