தொடர்புக்கு: 8754422764
jesus News

உலகத்தின் ஒளியாக வந்தவர்

நீங்கள் இயேசு என்கிற நாமத்தை வேண்டிக்கொள்ளும்போது அந்த தெய்வம் உங்களுக்கு சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் அருளி நீங்கள் வேண்டிக்கொண்ட காரியத்தை உங்களுக்கு அருளிச்செய்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.

அக்டோபர் 18, 2019 10:20

பைபிள் கூறும் வரலாறு: யோவேல் நூல்

அக்டோபர் 17, 2019 09:22

பைபிளில் உள்ள நூல்களில் மிக முக்கியமான நற்செய்தி நூல்கள்

அக்டோபர் 15, 2019 10:01

அன்புக்கு பொறாமையில்லை

அக்டோபர் 12, 2019 09:24

பரிசுத்த ஜீவியம் என்றால் என்ன?

அக்டோபர் 10, 2019 10:13

சவால்களை எதிர்கொள்வோம்

அக்டோபர் 09, 2019 09:43

மனிதனின் உண்மையான முகம்

அக்டோபர் 05, 2019 09:16

நாளைக்காகக் கவலைப்படாதீர்கள்

அக்டோபர் 04, 2019 09:00

பாவம் என்றால் என்ன?

அக்டோபர் 03, 2019 09:09

பைபிள் கூறும் வரலாறு: மலாக்கி

அக்டோபர் 01, 2019 10:50

தோல்விகளை கையாள பழகுவோம்

செப்டம்பர் 28, 2019 09:52

எதிரிகளையும் நேசியுங்கள்

செப்டம்பர் 27, 2019 08:50

நல்ல எண்ணங்களை விதைப்போம்

செப்டம்பர் 26, 2019 09:11

சுய கட்டுப்பாடு சாத்தியமா?

செப்டம்பர் 25, 2019 09:31

பைபிள் கூறும் வரலாறு: செக்கரியா

செப்டம்பர் 24, 2019 10:29

கண்டன்விளை புனித குழந்தை இயேசுவின் தெரசா ஆலய திருவிழா

செப்டம்பர் 23, 2019 09:38

பைபிள் கூறும் வரலாறு: ஆகாய்

செப்டம்பர் 17, 2019 09:48

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...