தொடர்புக்கு: 8754422764
jesus News

தவக்கால சிந்தனை: குருத்து ஞாயிறு

இயேசு கிறிஸ்து எருசலேம் நகருக்குள் வெற்றி ஆர்ப்பரிப்புடன் நுழைந்ததை கிறிஸ்தவர்களால் ஆண்டுதோறும் நினைவுபடுத்தும் ஒரு நிகழ்வுதான் குருத்து ஞாயிறு ஆகும்.

ஏப்ரல் 06, 2020 09:55

தவக்கால சிந்தனை: தேவ வசனம்

ஏப்ரல் 04, 2020 10:00

தவக்கால சிந்தனை: தேவ கட்டளை

ஏப்ரல் 03, 2020 10:22

தவக்கால சிந்தனை: பாதுகாப்பு

ஏப்ரல் 02, 2020 10:19

தவக்கால சிந்தனை: உபவாசத்தின் நோக்கம்

ஏப்ரல் 01, 2020 09:49

தவக்கால சிந்தனை: கலங்காதிருப்பீர்களாக

மார்ச் 30, 2020 09:22

தவக்கால சிந்தனை: நிரந்தர மகிழ்ச்சி

மார்ச் 28, 2020 09:26

தவக்கால சிந்தனை: இனிமையாக பேசுங்கள்

மார்ச் 27, 2020 09:23

தவக்கால சிந்தனை: தாழ்மை

மார்ச் 26, 2020 09:20

தவக்கால சிந்தனை: வாலிப பருவம்

மார்ச் 25, 2020 08:43

தவக்கால சிந்தனை: தேவனுக்கு பயந்த யோபு

மார்ச் 24, 2020 10:25

தவக்கால சிந்தனை: காண்கிற தேவன்

மார்ச் 23, 2020 08:41

தவக்கால சிந்தனை: மனந்திரும்புங்கள்

மார்ச் 21, 2020 08:51

உண்மையாக வாழ்வோம்

மார்ச் 20, 2020 10:12

தவக்கால சிந்தனை: சாபத்தில் இருந்து விடுதலை

மார்ச் 19, 2020 09:06

தவக்கால சிந்தனை: சகேயு வீட்டுக்கு வந்த இயேசு

மார்ச் 18, 2020 09:09

பைபிள் கூறும் வரலாறு: பேதுரு இரண்டாம் நூல்

மார்ச் 17, 2020 09:03

தவக்கால சிந்தனை: மேன்மையான வாழ்வு

மார்ச் 16, 2020 09:19

உறவுகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்...

மார்ச் 13, 2020 10:28

வீண் விரயம் வேண்டாம்

மார்ச் 13, 2020 10:26

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

More