தொடர்புக்கு: 8754422764
Vaccination News

பெண்கள் கர்ப்பம் தரிப்பதற்கு முன்பும், கர்ப்பம் தரித்த பிறகும் போடக் கூடிய தடுப்பூசிகள்

நோய் தொற்றிலிருந்து காப்பாற்றுவது தடுப்பூசிகள். கர்ப்பம் தரிப்பதற்கு முன்பும், கர்ப்பம் தரித்த பிறகும் போடக் கூடிய தடுப்பூசிகள் குறித்த விழிப்புணர்வு ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் மிக அவசியமாகும்.

ஆகஸ்ட் 04, 2020 12:01

தாயும் சேயும் நோய்த் தொற்றிலிருந்து தற்காத்துக் கொள்ள தடுப்பூசி அவசியமா?

ஜூலை 04, 2020 09:42

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

More