தொடர்புக்கு: 8754422764
Sinopharm News

சீன தடுப்பூசி பாதுகாப்பானது - உலக சுகாதார நிறுவனம் அங்கீகாரம்

சீனாவில் கொரோனாவுக்கு எதிராக சைனோபார்ம் என்ற தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, பயன்பாட்டில் உள்ளது. இந்த தடுப்பூசி பாதுகாப்பானது, பயனுள்ளது என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் அங்கீகரித்துள்ளது.

மே 13, 2021 05:32

சீனாவின் சினோபார்ம் தடுப்பூசிக்கு உலக சுகாதார அமைப்பு ஒப்புதல்

மே 08, 2021 05:14

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

More