தொடர்புக்கு: 8754422764
Sacred Heart Jesus News

இயேசு நாதருடைய திரு இதயத்துக்குத் தன்னை ஒப்புக் கொடுக்கும் செபம்

ஜூலை 20, 2020 14:21

இதய ஆண்டவர் வேண்டுதல்

ஜூலை 18, 2020 14:15

திரு இதயத்துக்கு குடும்பத்தை ஒப்புக்கொடுக்கும் வேண்டுதல்

ஜூலை 13, 2020 13:47

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

More