தொடர்புக்கு: 8754422764
Pranayama News

பிராணாயாமம் செய்வது எப்படி?

ஆகஸ்ட் 24, 2021 09:11

பிராணாயாமம் செய்வதற்கு முன் மறக்கக்கூடாதவை

ஆகஸ்ட் 21, 2021 11:38

பிராணாயாமத்தை சரியாக செய்வது எப்படி?

ஆகஸ்ட் 13, 2021 07:58

நுரையீரலைப் பலப்படுத்தும் நாடி சுத்தி பிராணயாமம்

ஆகஸ்ட் 10, 2021 08:08

பிராணாயாமம் செய்வதால் கிடைக்கும் மருத்துவப் பயன்கள்

ஆகஸ்ட் 07, 2021 07:50

நுரையீரலில் இருக்கும் கழிவுகளை நீக்கும் பஸ்த்ரிகா பிராணாயாமம்

ஆகஸ்ட் 06, 2021 08:05

நுரையீரலில் படிந்துள்ள கழிவுகளை வெளியேற்றும் நாடிஷோதன பிராணாயாமம்

ஆகஸ்ட் 03, 2021 08:02

மாரடைப்பு வராமல் பாதுகாக்கும் ஷித்தாலி பிராணாயாமம்

ஆகஸ்ட் 02, 2021 08:32

நம்மை நாமே பிராணாயாமம் பயிற்சிக்குத் தயார் செய்துகொள்ளத் தேவையானவை

ஜூலை 30, 2021 08:41

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

More