தொடர்புக்கு: 8754422764
Negative thoughts News

தாழ்வு மனப்பான்மையை போக்க இதை செய்யலாம்...

தாழ்வு மனப்பான்மை உள்ளவர்கள் தாம் குறைவானவர்கள், கீழ்நிலையில் உள்ளவர்கள், எதற்கும் பிரயோசனம் இல்லாதவர்கள் என்றே தம்மைப் பற்றிக் கருதுவார்கள்.

நவம்பர் 03, 2021 11:57

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

More