தொடர்புக்கு: 8754422764
Jesus Christ News

கடுகு விதை உவமை

செப்டம்பர் 01, 2021 12:59

திருமண அழைப்பும்.. விருந்தும்..

ஆகஸ்ட் 24, 2021 12:16

ஆபத்துக்கு முன்பே கரம் நீட்டுபவர்...

ஆகஸ்ட் 21, 2021 11:14

கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார்

ஆகஸ்ட் 20, 2021 11:43

உங்கள் பிரயாசங்களை தேவன் மறப்பதில்லை

ஆகஸ்ட் 19, 2021 09:55

உயிர்த்தெழுந்த இயேசு சீடர்கள் முன்பு தோன்றிய நிகழ்வுகள்

ஆகஸ்ட் 18, 2021 09:40

தோல்விகளை கண்டு சோர்ந்து போய்விடக்கூடாது

ஆகஸ்ட் 14, 2021 12:41

பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்

ஆகஸ்ட் 11, 2021 13:18

மன்னிப்பு பெறாதவர் எவர்?

ஜூலை 29, 2021 09:48

செல்வரும், லாசரும் -இயேசு போதித்த உவமை

ஜூலை 20, 2021 09:04

எல்லோரிடமும் அன்பு காட்டுங்கள்

ஜூலை 15, 2021 08:27

இயேசு கூறிய நிலையான செல்வம் எது...?

ஜூலை 14, 2021 09:14

இயேசுவின் திருமுழுக்கு

ஜூலை 09, 2021 08:30

இயற்கை மீது அதிகாரம் கொண்ட கடவுள்

ஜூலை 08, 2021 09:18

கேட்கச் செவியுள்ளோர் கேட்கட்டும்

ஜூலை 05, 2021 10:12

கடல் மீது நடந்த இயேசு

ஜூலை 03, 2021 08:34

இயேசு ஆயிரக்கணக்கானோருக்கு உணவளித்த நிகழ்வு

ஜூலை 02, 2021 13:27

அதிக மீன்கள் கிடைக்கும் வகையில் இயேசு செய்த அற்புதம்

ஜூலை 01, 2021 09:24

More