தொடர்புக்கு: 8754422764
Jesus Christ News

இயேசு செய்த புதுமை: அரச அலுவலர் மகன் குணமாதல்

இயேசு செய்த இந்த அற்புதத்தை, “அரும் அடையாளம்” என யோவான் குறிப்பிடுகிறார். சில அடையாளங்களை இந்த புதுமை தாங்கி நிற்பதே இதன் காரணம்.

ஜனவரி 19, 2022 08:38

இறை வார்த்தைக்கு கீழ்படிவோம்..

ஜனவரி 18, 2022 09:48

இயேசுவின் அற்புதங்கள்: கொடிய காய்ச்சல் விலகியது

ஜனவரி 17, 2022 10:40

சிறு வயதிலேயே பல அற்புதங்களை நிகழ்த்திய இயேசு கிறிஸ்து

ஜனவரி 12, 2022 11:03

கடவுளை வணங்குங்கள், அவர் மேன்மைப்படுத்துவார்

ஜனவரி 11, 2022 10:24

இயேசு நம்முடன் இருக்க…

ஜனவரி 08, 2022 10:47

பலவித பிரச்சினைகளுக்கு இயேசுவின் வார்த்தையில் பரிகாரம் உண்டு

ஜனவரி 07, 2022 11:30

கிறிஸ்து பிறப்பும், புதுவருட பிறப்பும் உணர்த்தும் நற்செய்தி

ஜனவரி 04, 2022 10:31

இயேசு உண்மையின் வடிவமானவர்

டிசம்பர் 31, 2021 10:16

கிறிஸ்து பிறப்பும், நற்செய்தியும்..

டிசம்பர் 25, 2021 07:08

மன்னிப்பு வேண்டாத மனிதன் யார்?

டிசம்பர் 17, 2021 11:14

இயேசுவின் இறைத்தன்மையும் மனிதத்தன்மையும்...

டிசம்பர் 16, 2021 11:10

துரோகங்கள், குற்றங்களை மனதார மன்னிப்போம்

டிசம்பர் 15, 2021 09:48

தோல்வி வெற்றியாய் மாறும்...

டிசம்பர் 14, 2021 09:42

‘கடுகளவு நம்பிக்கை’ என்ன செய்யும்..?

நவம்பர் 26, 2021 09:29

சிலுவையிலும் இயேசுவின் கர்த்தத்துவம் மாறவில்லை

நவம்பர் 20, 2021 10:41

இயேசுவின் அளவிட முடியாத அன்பு

நவம்பர் 19, 2021 12:02

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

More