தொடர்புக்கு: 8754422764
Jesus Christ News

மனிதனின் வாழ்வின் இருளை ஒளியாக மாற்ற

நாம் உலகத்தில் உள்ள இருளை போக்க நினைப்பது போல், நம்முடைய வாழ்க்கையில் உள்ள இருளை போக்க தேவனிடத்தில் நம்முடைய இருதயத்தை விசுவாசத்துடன் அர்ப்பணிப்போம்.

செப்டம்பர் 23, 2020 12:53

பாவத்தால் அழிந்து போன தேசங்கள்

செப்டம்பர் 22, 2020 10:53

நம்முடைய எஜமானாகிய இயேசு

செப்டம்பர் 19, 2020 13:30

காலத்தின் அருமை

செப்டம்பர் 18, 2020 13:54

உபவாச ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்கிறார்

செப்டம்பர் 17, 2020 13:12

தேவனை ஏமாற்ற முடியாது

செப்டம்பர் 16, 2020 13:03

மூன்றே நாட்களில் ஆலயத்தை எழுப்பிய அற்புதர்

செப்டம்பர் 15, 2020 09:05

பாறையில் பீறிட்ட தண்ணீர்

செப்டம்பர் 11, 2020 10:25

நோவாவும், வானவில் உடன்படிக்கையும்...

செப்டம்பர் 04, 2020 14:21

பகைவரிடத்தில் பாசம்

ஆகஸ்ட் 26, 2020 14:21

உண்மையான கைமாறு

ஆகஸ்ட் 25, 2020 14:08

இயேசுவின் திரு இருதயத்திற்கு நிந்தைப் பரிகார செபம்

ஆகஸ்ட் 24, 2020 14:29

புது வாழ்வின் ரகசியம் என்ன?

ஆகஸ்ட் 21, 2020 14:28

வெள்ளிக்காசும்.. தொலைந்த ஆடும்..

ஆகஸ்ட் 18, 2020 14:01

கிருபையின் அழைப்பு

ஆகஸ்ட் 15, 2020 14:03

இயேசுவின் திரு இருதயத்திற்கு குடும்பங்களை ஒப்புக்கொடுக்கின்ற செபம்

ஆகஸ்ட் 14, 2020 14:19

நாமும் பிறர் குற்றங்களை மன்னிப்போம்

ஆகஸ்ட் 13, 2020 16:10

நம்பிக்கையாய் இருங்கள்

ஆகஸ்ட் 11, 2020 14:01

பார்வையற்றவர்களும் பார்வை பெறலாம்

ஆகஸ்ட் 04, 2020 14:07

கிறிஸ்துவின் அன்பு

ஆகஸ்ட் 03, 2020 13:56

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

More