தொடர்புக்கு: 8754422764
ISRO News

ககன்யான் திட்டத்துக்காக சிறப்பு செயற்கைக்கோள் இஸ்ரோ அனுப்புகிறது

‘ககன்யான்’ விண்கலம் விண்வெளியில் பூமியை தாழ்வான நிலையில் இருந்து 7 நாட்கள் சுற்றிவரும்வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது

ஏப்ரல் 26, 2021 06:08

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

More