தொடர்புக்கு: 8754422764
Ekadasi News

விஷ்ணுவின் கருணையை அளிக்கும் ரமா ஏகாதசி

ரமா ஏகாதசி விரத்தை மேற்கொண்டால், மகாவிஷ்ணுவின் கருணையைப் பெற முடியும். இந்த ஏகாதசியின் பெருமையைப் பற்றி, பாண்டவர்களில் முதன்மையானவரான தருமருக்கு, கிருஷ்ண பகவான் எடுத்துரைத்துள்ளார்.

மே 11, 2022 13:27

நினைத்ததை அடையச் செய்யும் காமதா ஏகாதசி

ஏப்ரல் 26, 2022 09:15

இன்று பாராயணம் செய்தால் நாராயணனின் பேரருளும் கிட்டும் ஏகாதசி ஸ்லோகம்

ஏப்ரல் 12, 2022 13:22

சொர்க்கம் செல்லும் புண்ணியத்தை அளிக்கும் அபரா ஏகாதசி விரதம்

ஏப்ரல் 12, 2022 07:00

புத்திர பாக்கியம் தரும் ‘புத்ரதா ஏகாதசி’

ஏப்ரல் 09, 2022 06:59

பங்குனி மாத வளர்பிறை ஆலமகீ ஏகாதசி விரதம்

ஏப்ரல் 08, 2022 06:58

வெற்றியைத் தரும் விஜயா ஏகாதசி விரதம்

மார்ச் 28, 2022 14:17

இன்று பசிப்பிணி நீக்கும் ‘ஷட்திலா’ ஏகாதசி

பிப்ரவரி 26, 2022 11:09

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

More