தொடர்புக்கு: 8754422764
Astrology News

ராஜ வாழ்வு அளிக்கும் சாமர யோகங்கள்

சிறப்பான யோகங்களில் சாமர யோகம் மற்றும் வெண்சாமர யோகம் ஆகியவை குறிப்பிடத்தக்கவை ஆகும். இந்த யோகம் குறித்து விரிவாக அறிந்து கொள்ளலாம்.

செப்டம்பர் 25, 2019 12:17

ஒருவரின் தொழிலை தீர்மானிக்கும் 10-ம் இடம்

செப்டம்பர் 20, 2019 11:48

ஆராய்ச்சியாளராக திகழும் ரவி யோகம்

செப்டம்பர் 13, 2019 12:02

நவக்கிரகங்கள் தரும் சுப யோகங்கள்

செப்டம்பர் 06, 2019 12:38

சுகமான வாழ்வு தரும் சுக்கிரன்

ஆகஸ்ட் 29, 2019 12:22

மூன்று வித ஆஸ்ரய யோகங்கள்

ஆகஸ்ட் 24, 2019 14:25

இரண்டுவித தள யோகங்கள்

ஆகஸ்ட் 24, 2019 13:45

அரசனுக்கு நிகரான அந்தஸ்துடைய அதி யோகம்

ஆகஸ்ட் 19, 2019 14:29

பேச்சுத் திறமை பெற்ற உபய சர யோகம்

ஆகஸ்ட் 16, 2019 14:19

மகா பாக்கிய யோகம்

ஆகஸ்ட் 09, 2019 12:07

கவுரி யோகம்

ஆகஸ்ட் 09, 2019 11:07