தொடர்புக்கு: 8754422764
Astrology News

கிரகங்களின் பார்வை பலம்

இரண்டு பகை கிரகங்கள் பார்த்துக் கொண்டால், பாதகம் ஏற்படும். நட்பு கிரகங்கள் இரண்டு ஒன்றையொன்று பார்த்துக் கொண்டால் சாதகமான பலன்கள் அமையும்.

நவம்பர் 29, 2019 14:18

கிரகப் பெயர்ச்சிகளால் பாதிப்பு வருமா?

நவம்பர் 29, 2019 12:42

சுக்கிரன் தரும் மாளவிய யோகம்

நவம்பர் 25, 2019 12:11

மீனம் ராசிக்காரர்களின் திருமண யோகம்

நவம்பர் 18, 2019 11:48

கும்ப ராசிக்காரர்களின் திருமண யோகம்

நவம்பர் 16, 2019 07:04

எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அழகான மனைவி கிடைக்கும்?

நவம்பர் 15, 2019 14:36

மகர ராசிக்காரர்களின் திருமண யோகம்

நவம்பர் 15, 2019 13:34

தனுசு ராசிக்காரர்களின் திருமண யோகம்

நவம்பர் 14, 2019 13:32

விருச்சிக ராசிக்காரர்களின் திருமண யோகமும், வழிபட வேண்டிய கடவுளும்

நவம்பர் 13, 2019 13:33

துலாம் ராசிக்காரர்களின் திருமண யோகமும், வழிபட வேண்டிய கடவுளும்

நவம்பர் 12, 2019 12:40

கன்னி ராசிக்காரர்களின் திருமண யோகம்

நவம்பர் 11, 2019 13:50

சிம்ம ராசிக்காரர்களின் திருமண யோகம்

நவம்பர் 09, 2019 13:22

கடக ராசிக்காரர்களின் திருமண யோகம்

நவம்பர் 08, 2019 13:38

மிதுனம் ராசிக்காரர்களின் திருமண யோகம்

நவம்பர் 07, 2019 13:32

ரிஷப ராசிக்காரர்களின் திருமண யோகம்

நவம்பர் 06, 2019 10:50

மேஷ ராசிக்காரர்கள் திருமண யோகம்

நவம்பர் 05, 2019 07:12

ராஜ வாழ்வு அளிக்கும் சாமர யோகங்கள்

செப்டம்பர் 25, 2019 12:17

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

More