தொடர்புக்கு: 8754422764
Aditya Tthackery News

மகாராஷ்டிராவில் மந்திரிகளுக்கு இலாகா ஒதுக்கீடு - அஜித் பவாருக்கு நிதித்துறை

மகாராஷ்டிராவில் மந்திரிகளுக்கு இலாகா ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. துணை முதல் மந்திரி அஜித் பவாருக்கு நிதித்துறை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஜனவரி 05, 2020 12:14

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

More