தொடர்புக்கு: 8754422764
வாஸ்து செய்திகள்

வாஸ்து சாஸ்திரம் குறிப்பிடும் பிரம்மஸ்தானம்

வீடு மற்றும் மனைகளுக்கு 4 பிரதான திசைகள மற்றும் 4 கோண திசைகள் ஆகியவை ஒன்றிணைந்த 8 திசைகள் பற்றி அனைவரும் அறிவோம். அவற்றில் 9-வது திசையாக உள்ள பிரம்மஸ்தானம் பற்றி வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் உயர்வாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ஆகஸ்ட் 31, 2019 09:31

வாஸ்து தோஷத்தை நீக்கும் மயில் இறகு

ஆகஸ்ட் 30, 2019 10:44

வீட்டில் வாஸ்து தோஷத்தை நீக்கும் மந்திரம்

ஆகஸ்ட் 29, 2019 13:58

வாஸ்து குறைகள் அகல எளிய வழிமுறை

ஜூலை 15, 2019 13:56

வாஸ்து பகவான் காயத்ரி மந்திரம்

ஜூலை 13, 2019 12:23

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...