தொடர்புக்கு: 8754422764
மறுசுழற்சி முறை செய்திகள்

கனடாவில் மறுசுழற்சி செய்யமுடியாத பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை

கனடாவில் மறுசுழற்சி செய்ய முடியாத, ஒரு முறை மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை விதிக்கப்போவதாக அறிவித்துள்ளது.

ஜூன் 12, 2019 00:21

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...