தொடர்புக்கு: 8754422764
பிராணாயாமம் செய்திகள்

சவாசனத்தில் பிராணாயாமம்

ஏப்ரல் 24, 2019 09:08

பிராணாயாமத்தின் மூன்று நிலைகள்

ஏப்ரல் 23, 2019 11:42

பிராணாயாமம், மூச்சு பயிற்சியின் நன்மைகள்

ஏப்ரல் 22, 2019 09:22

கர்ப்பத்தில் வளரும் சிசுவிற்கு உதவும் மூச்சுபயிற்சி

மார்ச் 19, 2019 11:23

ஆஸ்துமாவை குணமாக்கும் ஷித்தாலி பிராணாயாமம்

மார்ச் 15, 2019 08:49

நாடி சோதனா பிராணாயாமம்

மார்ச் 06, 2019 10:27

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...