தொடர்புக்கு: 8754422764
தீபம் செய்திகள்

தோஷங்களும்... ஏற்ற வேண்டிய தீபங்களும்

அனைத்து விதமான தோஷங்களும் நீங்க தீபங்கள் ஏற்றினால் பலன் கிடைக்கும். எந்த வகையான தோஷத்திற்கு எத்தனை தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்று அறிந்து கொள்ளலாம்.

ஜூன் 24, 2020 09:58

தீபத்தின் வகைகள்

ஜூன் 19, 2020 13:17

இழந்த சொத்துக்களை மீட்டு தரும் நெல்லிக்காய் தீபம்

ஜூன் 16, 2020 11:20

வீட்டில் எந்த இடத்தில் தீபம் ஏற்றினால் என்ன பலன்

ஜூன் 13, 2020 13:18

எந்த நேரத்தில் வீட்டில் விளக்கேற்ற வேண்டும்

ஜூன் 03, 2020 13:47

தீபம் ஏற்றினால் கண் திருஷ்டி, தீவினைகள் அகலும்

மே 29, 2020 14:33

காமாட்சி விளக்கின் சிறப்பு

மே 29, 2020 13:04

விளக்கேற்றும் மாதங்களும் அதன் சிறப்பும்

மே 18, 2020 14:03

More