தொடர்புக்கு: 8754422764
ஜோதிடம் செய்திகள்

மகா பாக்கிய யோகம்

ஆகஸ்ட் 09, 2019 12:07

கவுரி யோகம்

ஆகஸ்ட் 09, 2019 11:07

பொருளாதார வளர்ச்சியை தரும் விபரீத ராஜயோகம்

ஆகஸ்ட் 04, 2019 10:00

உத்தம கிரக யோகம்

ஆகஸ்ட் 02, 2019 12:17

நவக்கிரகங்கள் தரும் சுப யோகங்கள்

ஜூலை 19, 2019 11:51

கஹல பரிவர்த்தனை யோகம்

ஜூலை 19, 2019 11:06

எதிரிகளை வெல்லும் திறம் படைத்த புஷ்கல யோகம்

ஜூலை 17, 2019 14:22

அதிகாரம் செய்ய வைக்கும் சிவராஜ யோகம்

ஜூலை 12, 2019 14:32

செல்வம் அருளும் லட்சுமி யோகம்

ஜூலை 12, 2019 12:31

கம்பீரமான ராஜ லட்சண யோகம்

ஜூலை 07, 2019 14:40

பல துறைகளில் புலமை பெற்று விளங்கும் மாருத யோகம்

ஜூலை 05, 2019 12:17

அபூர்வமான சந்திரிகா யோகம்

ஜூன் 28, 2019 12:09

களத்திர மூலதன யோகம்

ஜூன் 16, 2019 10:16

சத் களத்திர யோகம்

ஜூன் 14, 2019 14:27

மாத்ரு தன யோகம்

ஜூன் 14, 2019 12:03

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...