தொடர்புக்கு: 8754422764
ஜோதிடம் செய்திகள்

நவக்கிரகங்கள் தரும் சுப யோகங்கள்

சில குறிப்பிட்ட நிலைகளில் அமர்ந்த கிரகங்கள் அளிக்கும் பலன்களை யோகம் என்று ஜோதிடம் குறிப்பிடுகிறது. அத்தகைய நிலையில் கிரகங்களால் உருவாகும் சுப யோகங்கள் பற்றிய குறிப்புகளை இங்கே காணலாம்.

ஜூலை 19, 2019 11:51

கஹல பரிவர்த்தனை யோகம்

ஜூலை 19, 2019 11:06

எதிரிகளை வெல்லும் திறம் படைத்த புஷ்கல யோகம்

ஜூலை 17, 2019 14:22

அதிகாரம் செய்ய வைக்கும் சிவராஜ யோகம்

ஜூலை 12, 2019 14:32

செல்வம் அருளும் லட்சுமி யோகம்

ஜூலை 12, 2019 12:31

கம்பீரமான ராஜ லட்சண யோகம்

ஜூலை 07, 2019 14:40

பல துறைகளில் புலமை பெற்று விளங்கும் மாருத யோகம்

ஜூலை 05, 2019 12:17

அபூர்வமான சந்திரிகா யோகம்

ஜூன் 28, 2019 12:09

களத்திர மூலதன யோகம்

ஜூன் 16, 2019 10:16

சத் களத்திர யோகம்

ஜூன் 14, 2019 14:27

மாத்ரு தன யோகம்

ஜூன் 14, 2019 12:03

யாருக்கு கடன் பிரச்சினை அதிகரிக்கும்

ஜூன் 10, 2019 11:33

பாசம் பற்றி கூறுவது பாச யோகம்

ஜூன் 07, 2019 14:23

சிறப்பான வாழ்வை அளிக்கும் வரிஷ்ட யோகம்

ஜூன் 07, 2019 12:06

தொழிலதிபர்களை உருவாக்கும் ஜெய யோகம்

ஜூன் 01, 2019 10:51

மிக அரிதான வல்லகி யோகம்

மே 31, 2019 14:03

தன யோகத்தை அளிக்கும் வசுமதி யோகம்

மே 31, 2019 12:27

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...