தொடர்புக்கு: 8754422764
கண்கள் செய்திகள்

கண்களை பாதுகாப்பதற்கு செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள்

கண்களுக்கு எந்தவொரு பாதுகாப்பு கவசமும் இல்லை. அதனால் கண்கள் பாதிக்கப்படுவதற்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது. கண்களை பாதுகாப்பதற்கு செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் இதோ...

ஜனவரி 16, 2021 12:49

தூங்கா கண்கள்

டிசம்பர் 21, 2020 15:10

More