தொடர்புக்கு: 8754422764
ஏசு செய்திகள்

ஞானத்தின் தேவன் அற்புதம் செய்வார்

சில நேரங்களில் எனக்காக என் பெற்றோர், என் போதகர் ஜெபம் பண்ணுகிறார்கள் என்று நினைத்துக் கொண்டு சரிவர பாடங்களை படிக்காமல் விட்டு விட்டால் அது மிகுந்த குழப்பத்தை உண்டாக்கிவிடும்.

பிப்ரவரி 21, 2020 09:12

பைபிள் கூறும் வரலாறு: பிலமோன்

பிப்ரவரி 20, 2020 09:02

இளைஞருக்கான இறைவனின் அழைப்பு

பிப்ரவரி 14, 2020 09:42

பைபிள் கூறும் வரலாறு: புனித தீத்து

பிப்ரவரி 11, 2020 10:35

கிருபையும், இரக்கமும் பெற்றுக்கொள்

பிப்ரவரி 07, 2020 10:27

ஆணிகளால் அறையப்பட்ட இயேசுவின் கைகள்

பிப்ரவரி 05, 2020 08:54

பைபிள் வரலாறு: திமொத்தேயு இரண்டாம் நூல்

பிப்ரவரி 04, 2020 10:16

திமொத்தேயு முதல் நூல்

பிப்ரவரி 03, 2020 09:56

எப்போதும் இனிமையாக பேசுங்கள்...

ஜனவரி 31, 2020 10:28

அநீதியை எதிர்த்து குரல் கொடுக்க வேண்டும்

ஜனவரி 27, 2020 11:40

கர்த்தர் தரும் ஆசீர்வாதம்

ஜனவரி 24, 2020 09:38

முயற்சியே வெற்றி தரும்

ஜனவரி 23, 2020 11:18

நிரந்தர சந்தோஷத்தை பெறுவது எப்படி?

ஜனவரி 22, 2020 09:55

தெசலோனிக்கர் இரண்டாம் நூல்

ஜனவரி 21, 2020 09:54

நம்முடன் கடவுள் இருக்கிறார்...

ஜனவரி 20, 2020 09:25

உள்ளத்தில் மாற்றம் தரும் இறைவனை உணர்வது எப்படி?

ஜனவரி 17, 2020 09:49

தெசலோனிக்கர் முதல் நூல்

ஜனவரி 14, 2020 09:33

பைபிள் கூறும் வரலாறு: கொலோசையர்

ஜனவரி 07, 2020 10:15

பைபிள் கூறும் வரலாறு: பிலிப்பியர்

ஜனவரி 06, 2020 10:44

நிரம்பி வழியும் ஆசீர்வாதம்

ஜனவரி 04, 2020 08:55

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

More