தொடர்புக்கு: 8754422764
இயேசு செய்திகள்

வேதத்தை தியானிக்கிற மனிதன் பாக்கியவான்

ஜூன் 22, 2020 16:04

நகைச்சுவை உணர்வை வளர்த்திடுவோம்

ஜூன் 20, 2020 15:01

சிலுவையின் ஆசீர்வாதங்களை நாம் எப்படி பெற்றுக்கொள்வது?

ஜூன் 19, 2020 14:51

வானதூதர் இயேசுவுக்குப் பணிவிடை செய்தல்

ஜூன் 15, 2020 14:32

இயேசு சந்தித்த மூன்றாம் சோதனை: உலக அரசுகள் எல்லாம் உமதே

ஜூன் 13, 2020 14:56

இயேசு சந்தித்த இரண்டாம் சோதனை: உச்சியிலிருந்து கீழே குதிக்கலாமே

ஜூன் 12, 2020 14:56

இயேசு சந்தித்த முதல் சோதனை: கற்களை அப்பமாக மாற்றலாமே

ஜூன் 11, 2020 14:33

நீ எனக்கு வேண்டும்

ஜூன் 10, 2020 14:32

விசுவாசத்தினால் விடுதலை தரும் தேவன்

ஜூன் 09, 2020 15:01

பிறர் கருத்தை மதிப்போம்

ஜூன் 08, 2020 15:39

உண்மையாக வாழ வேண்டும்

ஜூன் 06, 2020 13:43

மனிதனுடைய மிகபெரிய எதிரிகள்

ஜூன் 05, 2020 14:02

புது வாழ்வு கொடுத்த இயேசு

ஜூன் 04, 2020 14:21

இயேசுவின் மரணத்தின் ஆசீர்வாதங்கள்

ஜூன் 03, 2020 14:11

விமர்சனங்களை விட்டு விலகுங்கள்

ஜூன் 02, 2020 14:03

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

More