தொடர்புக்கு: 8754422764
இயேசு செய்திகள்

பிதாவிடம் தன் ஜீவனை ஒப்புக்கொடுத்த இயேசு

எத்தனையோ தீராத வியாதிகளுக்கு மருந்து கண்டு பிடிக்கப்பட்டு தீர்வு வந்தது போல, இயேசு சிலுவையில் பாடுகளை அனுபவித்ததினால் மனிதனின் பாவ வியாதிகளுக்கு தீர்வு வந்து விட்டது என்பதை குறித்துதான் இயேசு முடிந்தது என்று சொல்வதாக கூறப்படுகிறது.

ஜூலை 15, 2019 10:16

ஆணவத்தை சிலுவையில் அறைவோம்,, ஆண்டவரின் சீடராய் நடப்போம்

ஜூலை 13, 2019 10:28

உங்களைத் தாழ்த்துங்கள், ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்துவார்

ஜூலை 05, 2019 09:15

இரத்த வியர்வை

ஜூலை 03, 2019 09:11

பைபிள் கூறும் வரலாறு: தானியேல்

ஜூலை 02, 2019 09:52

இறைநம்பிக்கையின் வெளிப்பாடே மகிழ்ச்சி

ஜூன் 28, 2019 09:09

பைபிள் கூறும் வரலாறு: எசேக்கியேல்

ஜூன் 25, 2019 09:38

உங்களைக் காயப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள்

ஜூன் 22, 2019 09:50

பைபிள் கூறும் வரலாறு: எரேமியா

ஜூன் 11, 2019 09:45

தீமையை விலக்கி நன்மை செய்யுங்கள்...

ஜூன் 08, 2019 09:12

இன்பமும், துன்பமும் சமமானவையே

ஜூன் 06, 2019 10:40

பைபிள் கூறும் வரலாறு: எசாயா

ஜூன் 04, 2019 08:57

அன்பின் வெளிப்பாடே இரக்கம்

மே 31, 2019 12:06

இறைவனின் ஆசீர்வாதம் எப்போது கிடைக்கும்?

மே 30, 2019 10:59