நேரம்

இன்றைய பலன்

மனக்குழப்பம் அகன்று மகிழ்ச்சி கூடும் நாள். கடந்த இரண்டு நாட்களாக நடைபெறாத காரியம் இன்று நடைபெறும். வியாபார விரோதம் விலகும். சாட்சி கையெழுத்திட்டதால் வந்த சங்கடம் நீங்கும்.