நேரம்

இன்றைய பலன்

தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் நாள். பழைய பாக்கிகள் திடீரென வசூலாகி பரவசப்படுத்தும். வெளியூர்ப் பயணங்கள் செல்லும் வாய்ப்பு உருவாகும். புதிய பொறுப்புகள் வந்து சேரலாம்.