நேரம்

இன்றைய பலன்

பிள்ளைகள் வழியில் பெருமைகள் கூடும் நாள். பிரபலமானவர்களின் சந்திப்பு கிட்டும். பூர்வீக சொத்துக்கள் விற்பனையால் கணிசமான லாபம் கிடைக்கும். நூதனப் பொருட்களின் சேர்க்கை உண்டு.