நேரம்

இன்றைய பலன்

வெற்றிச் செய்திகள் வீடு வந்து சேரும் நாள். பிள்ளைகளின் வளர்ச்சியைக் கண்டு பெருமைப்படுவீர்கள். அரசியல் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். தொழில் கூட்டாளிகளின் ஒத்துழைப்பு ஆர்ச்சர்யப்படுத்தும்.