நேரம்

இன்றைய பலன்

நிதி நிலை உயரும் நாள். நிம்மதிக்காக ஆலயத்தை நோக்கி அடியெடுத்து வைப்பீர்கள். சுய தொழில் தொடங்கும் எண்ணம் மேலோங்கும். புதியபொருள் சேர்க்கைக்கு அஸ்திவாரமிடுவீர்கள்.