நேரம்

இன்றைய பலன்

தனவரவு ஏற்படும் நாள். திட்டமிட்ட சில வேலைகளை மாற்றியமைக்க நேரிடலாம். உறவினர் வழியிலும், நண்பர்கள் வழியிலும் விரயங்கள் அதிகரிக்கும். வாகனப் பழுதுச் செலவு உருவாகலாம்.