நேரம்

இன்றைய பலன்

பயணங்களால் பலன் கிடைக்கும் நாள். நீங்கள் தேடிச் செல்ல நினைத்த நபர் உங்கள் இல்லம் தேடி வரலாம். பயணங்களால் சோர்வு, சோம்பல் அதிகரிக்கலாம். இடமாற்றம், இலாகா மாற்றங்கள் உருவாக வாய்ப்பு உண்டு.