நேரம்

இன்றைய பலன்

மதிப்பும், மரியாதையும் உயரும் நாள். மங்கல நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு உருவாகும். நூதனப் பொருட்களை வாங்கி சேர்க்கும் எண்ணம் மேலோங்கும். வாகன யோகம் உண்டு.