நேரம்

இன்றைய பலன்

இறை வழிபாட்டால் இனிமை காண வேண்டிய நாள். மறதி அதிகரிக்கும். குழந்தைகளால் சிறு சிறு பிரச்சனைகளைச் சந்திப்பீர்கள். விலை உயர்ந்த பொருட்களைக் கவனமுடன் கையாள்வது நல்லது.