நேரம்

இன்றைய பலன்

வெற்றிச் செய்திகள் வீடு வந்து சேரும் நாள். உற்றார், உறவினர்களின் வருகை உண்டு. பங்குவமாகப் பேசிக் காரியங்களைச் சாதித்துக் கொள்வீர்கள்.