நேரம்

இன்றைய பலன்

குடும்ப பொறுப்புகள் கூடும் நாள். குலத் தெய்வ பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றும் எண்ணம் மேலோங்கும். கையிருப்புகள் கரைந்தாலும், கணிசமான தொகை வந்து சேரும். திடீர் பயணம் உண்டு.