நேரம்

இன்றைய பலன்

எதிர்பாராத தனலாபம் இல்லம் வந்து சேரும் நாள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி கூடும். குலதெய்வப் பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். தொழிலில் புதிய திட்டங்களை தீட்டி லாபத்தைப் பெருக்குவீர்கள்.