108 சரண முழக்கங்கள் || 108 saranam
Logo
சென்னை 09-02-2016 (செவ்வாய்க்கிழமை)
108 சரண முழக்கங்கள்
108 சரண முழக்கங்கள்

 
ஓம் சுவாமியே  சரணம் ஐயப்பா
அரிஹரசுதனே  சரணம் ஐயப்பா
அன்னதானப் பிரபுவே சரணம் ஐயப்பா
அமுதமலை ஏற்றமே சரணம் ஐயப்பா
அமுதமலை இறக்கமே  சரணம் ஐயப்பா
அன்புள்ளம் கொண்டவனே சரணம் ஐயப்பா
அமுதா நதியே  சரணம் ஐயப்பா
அலங்காரப் பிரியனே சரணம் ஐயப்பா
அச்சன் கோவில் அரசே சரணம் ஐயப்பா
அனாத ரட்சகனே  சரணம் ஐயப்பா 10
 
ஆபத்தபாந்தவரே சரணம் ஐயப்பா
ஆரியங்காவு ஐயாவே சரணம் ஐயப்பா
ஆனந்த ரூபனே சரணம் ஐயப்பா
ஆதிசக்தி மைந்தனே சரணம் ஐயப்பா
ஆறுமுகன் சோதரனே சரணம் ஐயப்பா
இச்சை தவிர்ப்பவனே சரணம் ஐயப்பா
இருமுடிப்பிரியனே சரணம் ஐயப்பா
இணையில்லா தெய்வமே சரணம் ஐயப்பா
இன்சுவை பொருளே சரணம் ஐயப்பா 20
 
இடர்களை ஒழிப்பவனே சரணம் ஐயப்பா
இருளகற்றிய ஜோதி சரணம் ஐயப்பா
இன்பம் தருபவனே சரணம் ஐயப்பா
இஷ்டம் வரம் தருபவரே சரணம் ஐயப்பா
ஈடில்லா தெய்வமே சரணம் ஐயப்பா
ஈசனின் மைந்தனே  சரணம் ஐயப்பா
ஈன்றெடுத்தே தாயே சரணம் ஐயப்பா
ஈகை நிறைந்தவனே சரணம் ஐயப்பா
உண்மைப் பரம்பொருளே சரணம் ஐயப்பா
உலகாளும் காவலனே சரணம் ஐயப்பா 30
 
உத்தமனே சத்தியனே சரணம் ஐயப்பா
உடும்பறைக் கோட்டையே சரணம் ஐயப்பா
ஊமைக்கருள் புரிந்தவனே சரணம் ஐயப்பா
ஊழ்வினை அழிப்பவனே சரணம் ஐயப்பா
எங்கள் குல தெய்வமே சரணம் ஐயப்பா
என் குருநாதரே சரணம் ஐயப்பா
எங்கள் குறை தீர்ப்பவனே சரணம் ஐயப்பா
எருமேலி வாசனே சரணம் ஐயப்பா
எங்களை காத்தருள்வாய் சரணம் ஐயப்பா
ஏழைப் பங்காளன் சரணம் ஐயப்பா 40
 
ஏற்றம் மிகுந்தவனே சரணம் ஐயப்பா
ஏகாந்த மூர்த்தியே  சரணம் ஐயப்பா
ஏத்தமானூர் அப்பனே சரணம் ஐயப்பா
ஒளிரும் திருவிளக்கே சரணம் ஐயப்பா
ஓங்காரப் பரம்பொருளே சரணம் ஐயப்பா
ஓதும்மறை பொருளே  சரணம் ஐயப்பா
ஒளடதம் ஆனவனே சரணம் ஐயப்பா
கன்னி மூலகணபதி பகவானே சரணம் ஐயப்பா
கருத்த சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா
கரிமலை ஏற்றமே சரணம் ஐயப்பா 50
 
கரிமலை இறக்கமே சரணம் ஐயப்பா
கண்கண்ட தெய்வமே சரணம் ஐயப்பா
கலியுக வரதனே சரணம் ஐயப்பா
கல்லிடும் குன்றே சரணம் ஐயப்பா
கற்பூர ஜோதியே  சரணம் ஐயப்பா
கருப்பண்ண சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா
கருணையின் வடிவே சரணம் ஐயப்பா
காந்தமலை ஜோதியே சரணம் ஐயப்பா
காருண்ய மூர்த்தியே சரணம் ஐயப்பா
காமாட்சியே தாயே  சரணம் ஐயப்பா 60
 
காளைகட்டி நிலையமே சரணம் ஐயப்பா
குலத்துபுழை பாலகனே சரணம் ஐயப்பா
குறைகளை நீக்கிடுவாய் சரணம் ஐயப்பா
குற்றங்களை பொறுத்தருள்வாய் சரணம் ஐயப்பா
குழந்தை மனம் படைத்தவனே  சரணம் ஐயப்பா
குருவாயூர் அப்பனே  சரணம் ஐயப்பா
குன்றின் மீது அமர்ந்திருப்பவனே சரணம் ஐயப்பா
கொண்டு போய் கொண்டு
வரனும் பகவானே சரணம் ஐயப்பா
சபரி பீடமே சரணம் ஐயப்பா 70
 
சரங்குத்தி ஆலே  சரணம் ஐயப்பா
சபரி கிரீஸனே சரணம் ஐயப்பா
சங்கடங்களை தீர்த்துடுவாய் சரணம் ஐயப்பா
சத்ரு சம்ஹரனே சரணம் ஐயப்பா
சரண கோஷப் பிரியனே சரணம் ஐயப்பா
சாஸ்தாவின் நந்தவனமே சரணம் ஐயப்பா
சாந்த சொரூபனே  சரணம் ஐயப்பா
சாந்தி தரும் பேரழகே சரணம் ஐயப்பா
சிறிய கடுத்தசாமியே சரணம் ஐயப்பா
சிதம்பரனார் பாலகனே  சரணம் ஐயப்பா 80
 
சுடரும் விளக்கே  சரணம் ஐயப்பா
தர்ம சாஸ்தாவே சரணம் ஐயப்பா
திருமால் மருகனே சரணம் ஐயப்பா
தித்திக்கும் தெள்ளமுதே சரணம் ஐயப்பா
தேனாபிஷோக பிரியரே சரணம் ஐயப்பா
நாகராஜக்களே சரணம் ஐயப்பா
நித்திய பிரம்மச்சாரியே சரணம் ஐயப்பா
நீலமலை ஏற்றமே சரணம் ஐயப்பா
நீலமலை இறக்கமே சரணம் ஐயப்பா
நீல லஸ்தர தாரியே சரணம் ஐயப்பா 90
 
நெய் அபிஷேக பிரியரே சரணம் ஐயப்பா
பம்பா நதியே சரணம் ஐயப்பா
பம்பையின் சிசுவே சரணம் ஐயப்பா
பம்பை விளக்கே  சரணம் ஐயப்பா
பந்தள மாமணியே சரணம் ஐயப்பா
மமதையெல்லாம் அழிப்பவனே சரணம் ஐயப்பா
மகர ஜோதியே சரணம் ஐயப்பா
வாவரின் தோழனே சரணம் ஐயப்பா
வன்புலி வாகனனே  சரணம் ஐயப்பா
வில்லாளி வீரனே சரணம் ஐயப்பா
வீரமணி கண்டனே சரணம் ஐயப்பா
விபூதிப் பிரியனே சரணம் ஐயப்பா
பொன்னம்பல வாசனே  சரணம் ஐயப்பா
பஞ்சமாதா திருவருளே சரணம் ஐயப்பா
மாளிகை புரத்தம்மனே சரணம் ஐயப்பா
தேவிலோக மஞ்சாதவே  சரணம் ஐயப்பா
ஐங்கரன் தம்பியே சரணம் ஐயப்பா
ஐஸ்வர்யம் தருபவனே  சரணம் ஐயப்பா 
108 சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா!
Banner.gif

AadidravidarMatrimony_300x100px_22-12-15(Maalaimlar).gif